ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมและบรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถ่ายทอดสัญญาณประชุมออนไลน์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายดนุชา สินธวานนท์) มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับรู้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งประวัติความเป็นมา ที่มาและลักษณะของโครงการฯ รวมถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกันกระทรวงเกษตรฯ ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปขับเคลื่อนและสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.ทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอับดับต้น จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยให้จัดตั้งกองหรือสำนัก เพื่อรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกประเภทของหน่วยงานตน และถ้ามีการจัดตั้งกองหรือสำนักที่รับผิดชอบโครงการฯ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้ระบบเดียวกันทุกหน่วยงาน และแจ้งให้กระทรวงฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ที่แล้วเสร็จหรือกำลังดำเนินโครงการฯ อยู่ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อมูลที่สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,877 โครงการ จำแนกตามการพัฒนาด้านต่าง ๆ จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 3,386 โครงการ 2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 142 โครงการ 3) โครงการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 199 โครงการ 4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 347 โครงการ 5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 59 โครงการ 6) โครงการด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน 84 โครงการ 7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน 399 โครงการ และ 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ จำนวน 261 โครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

ที่มา: กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android