ฟิทช์จัดอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันของ JWD InfoLogistics เป็นครั้งแรกที่ AAA(tha)

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๓๗
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) เป็นครั้งแรกให้แก่โครงการหุ้นกู้ค้ำประกันสกุลเงินบาท มูลค่าภายใต้โครงการไม่เกิน 1.9 พันล้านบาทที่กำลังจะออกจำหน่าย ของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว BBB(tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) ที่ AAA(tha) หุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต
การค้ำประกันจาก CGIF: อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันสะท้อนถึงการค้ำประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามกำหนดภายใต้หุ้นกู้ดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย CGIF ภาระผูกพันในการชำระหนี้ของ CGIF ภายใต้สัญญาค้ำประกันมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของ CGIF ยกเว้นหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน (ถ้ามี) ฟิทช์มีความเห็นว่าสถานะทางเครดิตของ CGIF มีความแข็งแกร่งกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของประเทศไทยที่ระดับ 'BBB+' ซึ่งเทียบเท่ากับอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ที่ 'AAA(tha)' ดังนั้น ฟิทช์จึงจัดอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ 'AAA(tha)'

ความเสี่ยงจากการเร่งรัดชำระหนี้เมื่อผิดนัด (Acceleration): ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำเรียกร้องให้ชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันได้เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอันเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา (Non-Payment Event) ภายใต้หุ้นกู้เท่านั้น แม้ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการเร่งรัดชำระหนี้ต่อผู้ออกหุ้นกู้หรือ JWD ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดใดๆ ภายใต้หุ้นกู้ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวจะส่งผลให้ภาระผูกพันในการชำระหนี้ของ CGIF ภายใต้สัญญาค้ำประกันสิ้นสุดลง

ความเสี่ยงจากสกุลเงินที่ใช้ในการชำระหนี้: ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหาเงินบาท หรือไม่สามารถจัดหาเงินบาทมาได้ในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายของผู้ค้ำประกัน เพื่อมาชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกัน ในกรณีดังกล่าว CGIF จะทำการชำระหนี้ในจำนวนเงินที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินอื่น ซึ่งได้แก่สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นที่ผู้ค้ำประกันจะกำหนดและแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนวันชำระเงิน

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันของ JWD สะท้อนถึงการค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย CGIF

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยบวก:

  • การปรับเพิ่มอันดับเครดิตไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันอันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้อยู่ที่ระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศแล้ว
    ปัจจัยลบ:
  • สถานะทางเครดิตของ CGIF ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของประเทศไทย

อันดับเครดิตที่เกี่ยวโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันของ JWD สะท้อนถึงการค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย CGIF

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย