กรุงไทยพานิชประกันภัย สานต่อโครงการ "ก้าวที่พร้อม...เพื่ออนาคตเด็กไทย" ต่อเนื่องปีที่ 7

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๖
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ "ห้องสมุดมีชีวิต" ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นการมอบห้องสมุดโรงเรียนแห่งที่แปดภายใต้โครงการ "เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย" ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยมุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีหนังสือและอุปกรณ์เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้
กรุงไทยพานิชประกันภัย สานต่อโครงการ ก้าวที่พร้อม.เพื่ออนาคตเด็กไทย ต่อเนื่องปีที่ 7

โครงการ "เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีแนวคิดในการสร้าง "ห้องสมุดมีชีวิต" ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดี จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของ เคพีไอ ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยอันเป็นอนาคตของชาติ ให้ได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นอกจากการให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่นอกจากต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าแล้ว เราในฐานะบริษัทประกันภัยไทยที่เติบโตอยู่คู่สังคมไทยมากว่า 67 ปี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อาทิ การช่วยเหลือสังคมและชุมชนในปัญหาด้านภัยพิบัติและด้านอื่น ๆ รวมถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในองค์กรให้แก่พนักงานได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น จึงนับเป็นก้าวที่พร้อม…ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง"

ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมที่ เคพีไอ จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุดโรงเรียน ให้มีหนังสือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล และด้วยแนวคิดของ "ห้องสมุดมีชีวิต" ซึ่งต้องมีหนังสือที่ดี มีบรรยากาศดีที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับค้นหาข้อมูลจากโลกดิจิทัลที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทัดเทียมและมีมาตรฐาน

สำหรับการจัดสร้าง "ห้องสมุดมีชีวิต" ในโครงการ "ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย" ปีที่เจ็ดนี้ นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของเคพีไอในการลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ์สื่อการสอนที่จำเป็นต่าง ๆ และการปรับปรุงสถานที่ รวมทั้งสิ้นมูลค่า 400,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 51 ทุน มูลค่า 153,000 บาท

"เคพีไอ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง เราจะยังคงเดินหน้าสร้างห้องสมุดมีชีวิตให้แก่เยาวชนชาวไทยต่อไป เพราะเชื่อว่าสังคมไทยจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ถ้าเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ" ดร.พงษ์ภาณุ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

กรุงไทยพานิชประกันภัย สานต่อโครงการ ก้าวที่พร้อม.เพื่ออนาคตเด็กไทย ต่อเนื่องปีที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๑ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจาก ASIAN ESG Award 2021 ของฮ่องกง
๑๖:๑๔ สนพ.สมุทรสงคราม ทดสอบมาตรฐาน ช่างแอร์
๑๖:๒๐ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการทำงาน
๑๖:๔๐ 20 ปี เอสดีเจ อินเตอร์ รุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักโลก จับมือ ดีเคเอสเอช กระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ
๑๖:๐๗ WGE ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยวิกฤต COVID-19
๑๖:๔๘ ซินเน็คฯ ได้รับคัดเลือกเข้า SET100 สะท้อนพื้นฐานสุดแกร่ง
๑๖:๓๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19
๑๖:๓๓ Valid เข้าร่วมกลุ่ม Android Ready SE Alliance ของ Google
๑๖:๑๗ ดอยคำ รุกตลาด อี-คอมเมิร์ซ ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ของเหล่านักช้อปฯ
๑๖:๓๓ RT ส่งซิกไตรมาส 2/64 โตต่อเนื่อง มีงานที่ประมูลได้แล้วรอเรียกลงนามในสัญญา และงานประมูลอยู่ระหว่างรอพิจารณาผลอีก 1,200