"ก.แรงงาน" ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๐:๑๖
"ก.แรงงาน" ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เร่งขับเคลื่อนงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ความเห็นชอบหลายประเด็นสำคัญ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากร่วมประชุมดังกล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ และจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่กรมเสนอ

ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการจัดทำและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และด้านการขับเคลื่อนงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้ง แผ่นเหล็กเคลือบ ขึ้นรูป ระดับ 2 และสาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 3 รวมถึง เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1-3 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ ระดับ 1-2 และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1-2 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม  การพัฒนาฝีมือแรงงานในประเด็นสำคัญ คือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น และขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่

"ผลการพิจารณาของคณะกรรมการในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด - 19 ตามแนวทางรวมไทยสร้างชาติต่อไป" อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา