"ก.แรงงาน" ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๐:๑๖
"ก.แรงงาน" ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด
ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เร่งขับเคลื่อนงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ความเห็นชอบหลายประเด็นสำคัญ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากร่วมประชุมดังกล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ และจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่กรมเสนอ

ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการจัดทำและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และด้านการขับเคลื่อนงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้ง แผ่นเหล็กเคลือบ ขึ้นรูป ระดับ 2 และสาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 3 รวมถึง เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1-3 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ ระดับ 1-2 และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1-2 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม  การพัฒนาฝีมือแรงงานในประเด็นสำคัญ คือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น และขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่

"ผลการพิจารณาของคณะกรรมการในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด - 19 ตามแนวทางรวมไทยสร้างชาติต่อไป" อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ สปก.กระทบโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๔๕ The best second hand BRANDNAME ช้อปจุใจสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ ซีคอน บางแค
๑๐:๔๐ ลุมพินี วิสดอม ระบุตลาดอสังหาฯ ปี 2564 หดตัว 20%
๑๐:๒๔ ปีทองของ NCL
๑๐:๕๔ เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ เร่งเครื่องปล่อยสินเชื่อต้นปี 2565
๑๐:๓๖ ผลตอบรับดี! อีซูซุร่วมลดฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด
๑๐:๒๔ ทรู 5G ตอกย้ำเครือข่ายที่ดีที่สุดกับแคมเปญ 'คบกับทรู ดียิ่งกว่า ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน' นำเสนอไอเดียผ่าน 'เมืองอัจฉริยะ' กับ เครือข่ายอันดับ 1 รางวัล
๑๐:๔๖ ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน 'ดอท ไทย' พุ่ง 68% ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม
๐๙:๐๐ ICP DAS จับมือ Exosite ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ IoT เปิดตัวโซลูชัน ExoWISE
๐๙:๐๔ เรื่องวุ่นวัยรุ่นซีเจน ซีรี่ส์ดังจากโลกออนไลน์ สู่กล่อง True ID
๐๙:๐๘ วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ