เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตกับแคมเปญ "Go Nature. Go Carton."

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๕๓
เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ฉลองครบรอบ 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในฐานะบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ทำให้ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทนับร้อยราย การฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้มาพร้อมกับการบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นผ่านแคมเปญ Go Nature. Go Carton. เพื่อย้ำความตั้งใจในการพัฒนาโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้
เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตกับแคมเปญ Go Nature. Go Carton.

เต็ดตรา แพ้ค ได้วางแผนการดำเนินงานครั้งสำคัญสำหรับอนาคต เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก ผ่านแนวทางการใช้ประโยชน์จากกระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด ร่วมกับลดปริมาณการใช้อลูมิเนียมและพลาสติก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มแคมเปญ "Go Nature. Go Carton." ที่สื่อสารถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ที่มีการจัดการอย่างรับ ผิดชอบทั้งหมดหรือใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ทุกส่วน ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ และตอบโจทย์การขนส่งจัดจำหน่ายแบบไม่ต้องแช่เย็น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางอาหาร

แผนการดำเนินงานระดับโลกนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทฯ ในการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ผลิตจากกระดาษประมาณ 70% ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนที่ได้มาจากพืช โดยช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เต็ดตรา แพ้ค ได้เปิดตัวกล่องเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC(TM) (Forest Stewardship Council(TM)) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยฉลากเอฟเอสซีแสดงถึงการรับรองว่ากระดาษที่นำมาใช้ ได้มาจากป่าปลูกทดแทนที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลากเอฟเอสซีไปแล้วมากกว่า 26,000 ล้านกล่อง โดยในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค คาดหวังที่จะส่งมอบกล่องเครื่องดื่มได้มากกว่า 6 พันล้านกล่อง ซึ่งทั้ง 100% จะต้องใช้กระดาษที่มาจากป่าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC และจากแหล่งป่าปลูกอื่น ๆ ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับสาธารณชนและองค์กรภาคเอกชนในการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศครบรอบ 10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นการรวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา สำหรับก่อสร้างบ้านและที่พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย อีกทั้ง เต็ดตรา แพ้ค ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ในโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นกระดาษสำหรับพิมพ์ตัวอักษรเบรลล์มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตลอดจนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกมากกว่า 400 แห่ง ดำเนินโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน เพื่อรณรงค์คัดแยกและรวบรวมกล่องนมใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

"เราตระหนักดีว่าเป้าหมายที่ท้าทายของเราในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนั้น จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้ผลิตอาหาร ผู้บริโภค และทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เพราะมีเพียงการร่วมแรงร่วมใจเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ผู้คนและโลกใบนี้ได้ เราทราบดีว่านี่คือการเดินทางอันยาวไกล แต่เรายังมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในนวัตกรรมและพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน" มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค
เต็ดตรา แพ้ค คือผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนนับพันล้านในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 25,000 คนซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั่วโลก เราเชื่อในความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและการมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจนี้ ปรัชญาการทำงานของเราคือ ปกป้อง ทุกคุณค่า(TM) หรือ "PROTECTS WHAT'S GOOD(TM)" ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเราในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและซื้อหาได้ในทุกที่

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เต็ดตรา แพ้ค กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tetrapak.com/th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Go Nature. Go Carton. ที่เว็บไซต์ www.GoNature.TetraPak.com

ที่มา: มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตกับแคมเปญ Go Nature. Go Carton.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout