ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เร่งจัดส่งแมสก์ป้องกันโควิด -19 ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง พร้อมเผยแผนจัดส่งน้ำยาล้างไตเดือนละกว่า 5.5 ล้านถุง

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๕:๔๗
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดโครงการ "ส่งแมส แทนความห่วงใย" เพื่อนำส่งหน้ากากอนามัย หรือแมสให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครบทั่วประเทศภายในเดือนนี้ พร้อมเดินหน้า ให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย ตามระบบ FEFO (First Expire First Out ) ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP และแผนจัดส่งแบบ GDP ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดือนละประมาณ 5.5 ล้านถุง

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) กล่าวว่า ปณท.ดบ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไปรษณีย์ไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ด้วยการให้บริการขนส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดส่งน้ำยาล้างไตตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ประกอบกับในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาง ปณท.ดบ. จึงได้จัดโครงการ "ส่งแมส แทนความห่วงใย" เพื่อนำส่งหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรง หากติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด- 19 ดังนั้น ปณท.ดบ. จึงเร่งจัดส่งหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะส่งถึงมือผู้ป่วยครบ 30,000 รายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไตเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้ป่วย เพราะหากเกิดปัญหาความล่าช้า ไม่ทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ทั้งนี้ การล้างไตผ่านช่องท้อง เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลในต่างจังหวัด ถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และศูนย์บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นจะต้องล้างไตผ่านช่องท้องที่บ้าน และต้องรับน้ำยาล้างไต อย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน ซึ่งปัจจุบัน ปณท.ดบ ได้ให้บริการจัดส่งถึงบ้านผุ้ป่วย พร้อมจัดเรียงตามระบบ FEFO (First Expire First Out ) ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP และแผนจัดส่งแบบ GDP ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดือนละประมาณ 5.5 ล้านถุง

ที่ผ่านมาปณท.ดบ. จึงมีส่วนร่วมที่ส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และด้วยความตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการวางระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดส่ง น้ำยาล้างไต ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สามารถตรวจสอบติดตามการจัดส่ง จากระบบ Track ของบริษัทได้ เพื่อผู้ป่วยได้มียาใช้อย่างต่อเนือง

นอกจากนี้ ปณท.ดบ. ได้ยึดมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ จึงนำมาสู่การพัฒนาการบริการระบบขนส่ง และคลังสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐาน GSP (Good Storage Practice)ในการจัดเก็บสินค้าโดยมีการบริหารผ่านระบบการจัดการสินค้า หรือ WMS ( Warehouse Management System) ที่ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้า โดยให้บริการพื้นที่ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิห้องที่แบ่งเป็นสินค้าทั่วไป และห้องอุณหภูมิพิเศษสำหรับสินค้าพิเศษ เช่น ยาและเวชภัณฑ์

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ปณท.ดบ. ได้ผ่านการตรวจประเมินต่ออายุและรับรองมาตรฐาน จากหลายแห่ง ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) จากบริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด และล่าสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในปี 2019 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยยืนยันความมุ่งมั่นของ ปณท.ดบ. ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๔ ผื่นแพ้แดด : ภัยผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน
๑๒:๒๙ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว โรงแรมในเครือเอ็ม บี เค 7 แห่ง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว
๑๒:๕๗ แอสเซทไวส์ จับมือ ทาคาระ เลเบ็น พันธมิตรยักษ์อสังหาฯ ญี่ปุ่น ร่วมลงทุนต่อโปรเจ็กต์ที่ 4 โมดิซ วอลท์ เกษตร - ศรีปทุม มูลค่ากว่า 2,200
๑๒:๑๒ ส่องลุค 5 สาวคนดัง กับทรงผมสุดปังจากผลิตภัณฑ์ คริสทาไลซิ่ง สูตรใหม่สุดพรีเมียม ในงาน CRYSTALLIZING RADIANCE FOR
๑๑:๕๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่
๑๑:๓๓ FM จัดงาน Analyst Meeting เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 376 ล้านหุ้น
๑๑:๒๘ ซีพีเอฟ ไว้วางใจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมมือเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑:๔๓ Automotive Summit 2024 มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน
๑๑:๐๔ รายงานความยั่งยืนประจำปีของ SolarEdge ชี้ปริมาณ CO2e ที่ลดลง 40 ล้านตันต่อปี ผ่านการใช้โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์
๑๑:๒๒ วิศวะมหิดล ประกาศความสำเร็จ Mahidol Engineering Maker Expo 2024