รองรับเมืองน่าอยู่ โลกที่ยั่งยืน...วิศวะมหิดล เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

พฤหัส ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๒
โลกปัจจุบันและอนาคต นานาประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิต สังคม การบริหารจัดการเมือง การผลิตและเศรษฐกิจของคนทั่วโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นานาชาติ (International Master and PhD Programs in Environment and Water Resources Engineering) สามารถสมัครได้ดังนี้ รอบที่ 2 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 64, รอบที่ 3 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64, รอบที่ 4 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
รองรับเมืองน่าอยู่ โลกที่ยั่งยืน.วิศวะมหิดล เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร.ณวัชร สุรินทร์กุลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำมาใช้ร่วมกัน เพื่อเมืองน่าอยู่และโลกที่ยั่งยืน หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การประเมิน และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้รับความรู้และทักษะทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคชุมชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

ในขณะเดียวกันหลักสูตรยังมีความร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสในการขอทุนสนับสนุนเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เช่น ประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอังกฤษ นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังมีโอกาสที่จะสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท แบบ 2 ปริญญา (Double Degree) ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Graduate School of Global Environmental Studies ของมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการสูง อาทิ วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสุขาภิบาล, วิศวกรทรัพยากรน้ำหรือวิศวกรชลประทาน, นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะและศักยภาพสูงในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำในการพัฒนางานวิจัย, ที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ, เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านระบบ Online Admission ได้ที่ graduate.mahido/….ac.th/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : [email protected], [email protected] , [email protected] และเพจ www.facebook.com/…ersity/

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout