"หัวเว่ย" ประกาศเปิดตัวรายงาน NetX 2025 White Paper

ศุกร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๔๕
ในการบรรยายสรุปทางออนไลน์ที่หัวเว่ยได้จัดขึ้นให้กับสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์เพื่ออุ่นเครื่องก่อนถึงงาน MWC Shanghai 2021 คุณเผิง ซ้ง ประธานฝ่ายการตลาดและขายโซลูชันกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมของหัวเว่ย ได้กล่าวสุนทรพจน์หลักในหัวข้อ "NetX 2025: The Path to Future Networks" โดยในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ คุณเผิงได้ประกาศเปิดตัวรายงาน NetX 2025 White Paper ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรองรับจากการวิจัยและวิเคราะห์ของ IDC รายงานดังกล่าวนำเสนอโมเดลที่มีชื่อว่า GUIDE เพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมในอนาคต
หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวรายงาน NetX 2025 White Paper

ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา บริการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นจากการสื่อสารด้วยเสียงอย่างเดียว เป็นการสื่อสารที่มีดาต้า วิดีโอ และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย เทคโนโลยีไอทีนำส่งข้อมูลไร้สายก็ได้พัฒนาขึ้นตามบริการสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

คุณเผิงเปิดเผยว่า ปัจจุบันการพลิกโฉมสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะได้เร่งความเร็วขึ้น อุตสาหกรรมทุกหนทุกแห่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจดิจิทัล การวางแผนเครือข่ายเป้าหมายให้รองรับกรณีการให้บริการทุกแบบนั้นเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตครั้งใหม่ของผู้ให้บริการเครือข่าย การวางแผนเครือข่ายเป้าหมายนั้นมีจุดประสงค์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ทั้งอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญ เครือข่ายโทรคมนาคมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการใหม่ ๆ ในด้านบริการและเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจำเป็นต้องวางแผนเครือข่ายเป้าหมายตั้งแต่วันนี้ เพื่อคว้าโอกาสใหม่ ๆ ในวันข้างหน้า

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ คุณเผิงได้ประกาศวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยสำหรับเครือข่ายผู้ให้บริการเป้าหมายของปี 2025 โดยเมื่อประเมินในแง่ความสำเร็จทางธุรกิจและความสามารถทางเทคโนโลยีแล้ว หัวเว่ยเชื่อว่า เครือข่ายเป้าหมายจำเป็นต้องมีคุณลักษณะ 5 ประการด้วยกัน นั่นคือ Gigabit Anywhere, Ultra-Automation, Intelligent Multi-Cloud Connection, Differentiated Experience และ Environment Harmony

Gigabit Anywhere เป็นแก่นสำคัญสำหรับเครือข่ายเป้าหมายในการให้บริการดิจิทัลแก่ผู้ใช้งาน เครือข่ายกิกะบิตเป็นรากฐานที่ช่วยให้บริษัท เมือง และแม้แต่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งเติบโตได้ การเชื่อมต่อระดับกิกะบิตเป็นข้อกำหนดที่พื้นฐานที่สุดสำหรับการใช้งานด้านการผลิตอย่าง VR และ AR ไปจนถึงกล้องระดับอุตสาหกรรม และการรวบรวมข้อมูลการผลิต

Ultra-Automation เป็นหัวใจหลักสำหรับเครือข่ายเป้าหมายที่มีระบบ O&M อัจฉริยะ โดยการที่เครือข่าย 5G กำลังมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหันมาเปิดตัวบริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ทำให้ขนาดและความซับซ้อนของเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ผู้ให้บริการเครือข่ายจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำบิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ เครือข่ายของผู้ให้บริการจะสร้างมูลค่าได้มากกว่าเดิม ด้วยการปรับการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด และทำให้งานที่คนต้องลงมือทำเองนั้นง่ายขึ้น

Intelligent Multi-Cloud Connection ทำหน้าที่สร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายเป้าหมายสำหรับใช้รวมบริการต่าง ๆ เทคโนโลยีคลาวด์ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี จนได้พัฒนาขึ้นจากการเป็นนวัตกรรมไอทีทั่วไปสู่การเป็นนวัตกรรมประมวลผลบนคลาวด์ และก็ต่อยอดขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์เนทีฟ การพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อนให้ระบบไอทีทำงานบนคลาวด์มากขึ้น และการเชื่อมต่อแบบมัลติคลาวด์ก็ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมต้นทุน ความน่าเชื่อถือของบริการ และการกู้คืนระบบแบบมัลติคลาวด์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกำหนดใหม่ ๆ ในด้านการเชื่อมต่อแบบมัลติคลาวด์อัจฉริยะ และนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายในการพัฒนาบริการที่ผสานรวมคลาวด์และเครือข่ายไว้ด้วยกัน

Differentiated Experience เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เครือข่ายเป้าหมายต่าง ๆ มีบทบาทสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ แก่นหลักของประสบการณ์ผู้ใช้คือธุรกิจ และแก่นหลักของธุรกิจคือการสร้างรายได้ โดยมีตัวอย่างให้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า ประสบการณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่น ในตลาดองค์กรและหน่วยงานรัฐ ตลาดหุ้นยินดีจ่ายค่าใช้บริการแพงขึ้น 10 เท่าหากลดความหน่วงในเครือข่ายได้ 1 มิลลิวินาที และสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายแล้ว บริการที่แตกต่างนี้มอบประสบการณ์ทั้งที่ดีที่สุดและกำหนดได้ ประสบการณ์ที่ดีจะสนองความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้ และประสบการณ์ที่แตกต่างคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสร้างมูลค่าใหม่ได้

Environment Harmony เป็นพันธสัญญาที่เครือข่ายเป้าหมายมีต่อความรับผิดชอบทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำทั่วโลก โดยผู้ให้บริการเครือข่ายจำเป็นต้องหมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยพลังงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ทั้งยังควรผลักดันให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมหันมาร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการมอบการเชื่อมต่อ บริการ ตลอดจนงาน O&M และการใช้งานต่าง ๆ ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ พลังงาน การวางเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล การดำเนินงาน และการใช้งาน

สำหรับรายงาน NetX 2025 White Paper ซึ่งเปิดตัวระหว่างการบรรยายสรุปอุ่นเครื่องก่อนงาน MWCS นั้น มีข้อมูลที่อธิบายแนวทางของหัวเว่ยในเรื่องเครือข่ายผู้ให้บริการเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน NetX 2025 ไปจนถึงโมเดล GUIDE เบื้องหลังแนวคิด NetX 2025 ตลอดจนคำแนะนำในการพัฒนา NetX 2025 และนวัตกรรมเทคโนโลยีสำคัญ ๆ สำหรับปี 2025

คุณเผิงได้กล่าวสรุปส่งท้ายว่า โมเดล GUIDE เบื้องหลังแนวคิด NetX 2025 สำหรับเหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น สะท้อนให้เห็นความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยในด้านเครือข่ายและการพัฒนาบริการต่าง ๆ ในอนาคตของผู้ให้บริการเครือข่าย หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับเหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายและอุตสาหกรรม ในการสำรวจและสร้างเครือข่ายเป้าหมายที่รองรับกับอนาคตและบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจภายในปี 2025

รูปภาพ - mma.prnewswire.com/…ge1.jpg
รูปภาพ - mma.prnewswire.com/…ge2.jpgที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวรายงาน NetX 2025 White Paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android