ยูโอบี จับมือ สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ ช่วยบริษัทสิงคโปร์เข้าถึงเศรษฐกิจมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ของอาเซียน พร้อมคว้าโอกาสที่เปิดกว้างในภูมิภาค

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๑๐
ยูโอบีได้รับเลือกเป็นพันธมิตรด้านการเงินในโครงการ [email protected] Strategic Partnerships
ยูโอบี จับมือ สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ ช่วยบริษัทสิงคโปร์เข้าถึงเศรษฐกิจมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ของอาเซียน พร้อมคว้าโอกาสที่เปิดกว้างในภูมิภาค

ธนาคารยูโอบี (UOB) ช่วยให้บริษัทจากสิงคโปร์เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจข้ามพรมแดนในเศรษฐกิจมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ของอาเซียน[1] โดยทางธนาคารได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation: SBF) เพื่อเป็นพันธมิตรทางการเงินของโครงการ [email protected] Strategic Partnerships[2]

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการรวมจุดแข็งของธนาคารยูโอบีและ SBF ในการเชื่อมโยงธุรกิจของสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงสมาชิกของ SBF มากกว่า 27,000 ราย ให้เข้าถึงโอกาสที่เปิดกว้างทั่วอาเซียน โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เนื่องจากภูมิภาคนี้นำเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโอกาสในการเติบโต โดยคาดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสี่ของโลกภายในปี 2593[3] นอกจากนี้ คาดว่าข้อตกลงการค้าต่าง ๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน

นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารยูโอบี กล่าวว่า "หลังจากยืนหยัดจนผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาได้ บัดนี้ บริษัทต่าง ๆ เริ่มมองหาโอกาสที่จะเติบโตและขยายธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจที่สุดคืออาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยูโอบีมีการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุด และเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมากมาย พวกเราที่ยูโอบีตระหนักมานานแล้วถึงจุดแข็งในระยะยาว ตลอดจนเอกลักษณ์ในการมีภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของอาเซียน เรามีหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ Foreign Direct Investment (FDI) Advisory Unit ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และได้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ขยายการดำเนินงานไปทั่วภูมิภาคแล้วมากกว่า 3,500 บริษัท บัดนี้ ด้วยความพยายามร่วมกันกับ SBF เราจะสามารถช่วยสร้างภาคธุรกิจที่มีพลวัตและเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งจะทำให้มีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่ประสบความสำเร็จและเติบโต"

นายดาเรียส ลิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SBF กล่าวว่า "เครือข่ายที่กว้างขวางและการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารยูโอบีในอาเซียนจะช่วยเสริมโครงการ [email protected] ของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจในสิงคโปร์ในการรุกเข้าสู่ภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ของสิงคโปร์ บริษัทต่าง ๆ จะสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดแต่ละแห่งได้ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่น และเข้าถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่มากขึ้น"

FDI Advisory Unit ของยูโอบีช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการเข้าสู่ตลาด ด้วยการให้บริการข้อมูลตลาดในเชิงลึกและการเข้าถึงระบบนิเวศพันธมิตรของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ สมาคมการค้าและธุรกิจระดับภูมิภาค ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงระบบนิเวศพันธมิตรดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทที่หาทางขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวนี้ได้รับการยืนยันในรายงานผลการศึกษาล่าสุดของยูโอบี โดยรายงาน UOB SME Outlook 2021 Study[4] เผยว่า การขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น และความยากลำบากในการหาคู่ค้าที่เหมาะสม คืออุปสรรคสำคัญสองประการแรกที่บริษัทสิงคโปร์ต้องเผชิญเมื่อไปลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของทั้งสององค์กร ผ่านทาง FDI Centre ของยูโอบี[5] ที่ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาค และผ่านทาง Singapore Enterprise Centre ของ SBF นอกจากนี้ ยูโอบียังจะให้การสนับสนุนทางการเงินและช่วยเหลือธุรกิจบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล โดยเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยการให้บริการชุดโซลูชันดิจิทัลอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรจะแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรกับบริษัทสิงคโปร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสัมมนาออนไลน์ที่ให้บริการฟรีสำหรับสมาชิก SBF เพื่อช่วยให้บริษัทสิงคโปร์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายของอาเซียน และเพื่อค้นพบโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทหนึ่งที่ธนาคารยูโอบีให้การสนับสนุนในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศคือ Dou Yee Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการผลิตที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และทำธุรกิจใน 26 ตลาด เช่น จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม Dou Yee อาศัยความรู้เชิงลึกของยูโอบีเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น รวมทั้งใช้โซลูชันทางการเงินของยูโอบีที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของบริษัทเพื่อขยายการผลิตในประเทศเวียดนาม โดยยูโอบีจะยังคงให้การสนับสนุน Dou Yee ต่อไป ด้วยการเชื่อมโยงบริษัทเข้ากับผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนเชื่อมโยงบริษัทกับโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาเซียน

ยูโอบีช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจว่าบริษัทสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์จากการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการที่ธนาคารนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนผ่านกรอบแนวคิดด้านต่าง ๆ เช่น กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะของยูโอบี (UOB Smart City Sustainable Finance Framework)[6], กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของยูโอบี (UOB Real Estate Sustainable Finance Framework)[7] และกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียวของยูโอบี (UOB Green Circular Economy Framework)[8] กรอบแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถขอสินเชื่อที่เกี่ยวโยงกับความยั่งยืนหรือสินเชื่อสีเขียวเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนอย่างมีความรับผิดชอบ

[1] ที่มา: "ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างปี 2553 ถึง 2563" ("Gross domestic product of the ASEAN countries from 2010 to 2020") โดย H. Plecher, Statista, 26 มกราคม 2564[2] โครงการ [email protected] Strategic Partnerships ก่อตั้งขึ้นโดย SBF ในปี 2562 ด้วยความร่วมมือกับ Enterprise Singapore เพื่อช่วยบริษัทในสิงคโปร์ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ globalconnect.sbf.or/….sg/[3] คาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 5.5 ต่อปี และจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกภายในปี 2593 ที่มา: สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน, www.usasean.org/…owth[4] รายงาน UOB SME Outlook Study ประจำปี 2564 จัดทำขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงต้นเดือนธันวาคม 2563 โดยสำรวจผู้ประกอบการ SME ท้องถิ่น 782 รายที่มีรายได้น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค (โดยเฉพาะโควิด-19) การคาดการณ์แนวโน้ม และความคาดหวังที่สำคัญของ SME ในสิงคโปร์[5] ยูโอบีมี FDI Centre 10 แห่งทั่วเอเชีย โดย 6 แห่งอยู่ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม[6] กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะของยูโอบี (UOB Smart City Sustainable Finance Framework) เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการเข้าถึงเงินทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งยูโอบีถือเป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชียที่กำหนดกรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนในลักษณะนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่สนับสนุนการสร้างเมืองอัจฉริยะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนได้มากขึ้น อ้างถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของยูโอบี: UOB launches its Smart City Sustainable Finance Framework, the first by a bank in Asia to help more companies advance responsibly วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563[7] กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของยูโอบี (UOB Real Estate Sustainable Finance Framework) ถือเป็นกรอบแนวคิดที่มีจุดประสงค์เพื่อการกู้ยืมสำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยธนาคารสิงคโปร์ และพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร และพื้นที่ค้าปลีก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข่าวประชาสัมพันธ์: UOB extends first three green loans to SMEs under its new Real Estate Sustainable Finance Framework วันที่ 31 ตุลาคม 2562[8] กรอบแนวคิดเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียวของยูโอบี (UOB Green Circular Economy Framework) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริษัทที่มีส่วนร่วมในธุรกิจ '3R' (Reduce, Reuse, Recycle) การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของผู้รีไซเคิลพลาสติก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนได้มากขึ้น

เกี่ยวกับยูโอบี

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด (ยูโอบี) คือธนาคารชั้นนำในเอเชียที่มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและดินแดน ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2478 ยูโอบีได้สร้างการเติบโตจากภายในองค์กรเองและผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง ยูโอบีได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของโลก โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aa1 โดยมูดีส์ และระดับ AA- โดยสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ และฟิทช์ เรทติงส์ สำหรับในเอเชีย ยูโอบีดำเนินกิจการผ่านสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และสำนักงานสาขาในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ตลอดจนสาขาธนาคารและสำนักงานตัวแทนทั่วภูมิภาค

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมา พนักงานของยูโอบีจากรุ่นสู่รุ่นต่างมุ่งมั่นทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวและยึดมั่นต่อพันธกิจในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของเรา

เราเชื่อในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ทุกแห่ง ควบคู่ไปกับการทุ่มเทช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถบริหารการเงินของตนเองอย่างชาญฉลาดและผลักดันให้ธุรกิจเติบโต ตลอดจนยึดมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในด้านศิลปะ เยาวชน และการศึกษา

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…ing.jpgที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android