มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th UTCC National Conference) วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

รูปแบบการประชุม

การนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ลักษณะของผลงานที่เปิดรับ

 1. เป็นผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
 2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขา
  • สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) ฯลฯ
  • มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

ประเภทของการนำเสนอ

นำเสนอผลงานในรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events เฉพาะแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

กำหนดการส่งบทความ

ช่วงเวลา

การดำเนินงาน

ภายใน 30 เม.ย. 64

ลงทะเบียนและเปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

1 มี.ค. 64 - 10 พ.ค. 64

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

21 พ.ค. 64

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข

28 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน

8 มิ.ย. 64

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th UTCC National Conference)

ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

ค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2564
 • นักศึกษา 1,500 บาท/เรื่อง
 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,000 บาท/เรื่อง
 1. ชำระเงินระหว่าง 1 -30 เมษายน 2564
 • นักศึกษา 2,000 บาท/เรื่อง
 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/เรื่อง

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th/conference_5

สำหรับผู้นำเสนอผลงานให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัญชีเลขที่ 030-0-31683-3 ชื่อบัญชีนางสาวแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ และนางสาวนิรมล สุดคนึง สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th UTCC National Conference)

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้สมัคร upload หลักฐานการชำระเงินได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัคร

หมายเหตุ: ทั้งนี้เมื่อโอนเงินแล้วผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โทรศัพท์ 0 2697 6381-2 , มือถือ 08 0228 8350 โทรสาร 0 2692 3516 E-mail: [email protected]

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา