กสร.จับมือสมาคมความปลอดภัยฯ ฝึกฟรีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๓๓
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงแรงงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน
กสร.จับมือสมาคมความปลอดภัยฯ ฝึกฟรีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมในหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร" ไม่เรียกเก็บค่าบริการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบกิจการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมป์ฯ เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดอบรมฟรี เพื่อสอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง จำนวน 45 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 12 ชั่วโมง มีเนื้อหาหมวดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวดวิชากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหมวดวิชาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนร่วมงาน สถานประกอบกิจการและประเทศสืบไป

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จับมือสมาคมความปลอดภัยฯ ฝึกฟรีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!