VL ส่งข่าวดี โชว์งบปี 63 ฝ่าวิกฤตทำกำไรเพิ่มเป็น 84 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ - จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๑๙
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL โชว์ฟอร์มแกร่ง อวดผลงานปี 63 กำไรสุทธิ 84 ล้านบาท จากกลยุทธ์เพิ่มจำนวนกองเรือขนาดใหญ่ ปูทางรับงานใน-ต่างประเทศ ล่าสุดบอร์ดไฟเขียว ข่าวดีแจกปันผลงวดปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จ่อ XD วันที่ 11 มีนาคม 2564 พร้อมแจกวอร์แรนต์ จำนวน 400 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์
VL ส่งข่าวดี โชว์งบปี 63 ฝ่าวิกฤตทำกำไรเพิ่มเป็น 84 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ - จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผ่านทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า บริษัทฯมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มกลับมาฟื้นตัว เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้แนวโน้มการขนส่งน้ำมันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ประกอบกับ การขนส่งระหว่างประเทศเริ่มกลับมาคึกคักหลังจากที่ดีมานด์ความต้องการน้ำมันปาล์มในประเทศจีนมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

" ปี 63 VL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งทางทะเลในประเทศ (น้ำมันดิบ น้ำมันใส น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น) อยู่ที่ 409 ล้านบาท ในขณะที่ การให้บริการขนส่งทางทะเลในต่างประเทศ (น้ำมันปาล์ม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันใส) อยู่ที่ 238 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการต้นทุนค่าด้านการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากแผนดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทั้งปีลดลง 9.27% รวมถึงในช่วงปี 2563 บริษัทฯมีเรือลำใหม่เพิ่ม 1 ลำ (VL.22) ขนาด 2,874 เดทเวทตัน (DTW) ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิ่มขึ้น ส่วน ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได้ 154 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.94 จากไตรมาสก่อน ที่มีรายได้สุทธิ 172 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ อยู่ที่ 19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

" ในปีที่ผ่านมาถือเป็นที่มีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจให้เกิดการชะลอตัวเป็นวงกว้างออกไป แต่ VL ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังของปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ทำให้การให้บริการขนส่งน้ำมันในประเทศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ขณะที่การให้บริการเรือขนส่งน้ำมันปาล์มระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีนยังมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของ VL มีการปรับตัวที่ดี รวมทั้งการบริหารต้นทุนและผลของการปรับการให้บริการมาขนส่งน้ำมันปาล์มที่มีอัตรากำไรสูงกว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบทำให้สร้างผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง "

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรของปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น สุทธิจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คงเหลือจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ หรือ VL-W1 โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย และราคาใช้สิทธิที่ 0.5 บาท ต่อหุ้น โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี และสามารถเริ่มใช้สิทธิได้หลังครบ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ประมาณในเดือน ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 นี้ เป็นลำดับถัดไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการแจกวอร์แรนต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่ม และช่วยเสริมฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานในอนาคต

อีกทั้ง ยังได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VL-W1)

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

VL ส่งข่าวดี โชว์งบปี 63 ฝ่าวิกฤตทำกำไรเพิ่มเป็น 84 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ - จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android