ก.แรงงาน ร่วม ETDA เทรนดิจิทัล มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๕๔
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้น 6 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ก.แรงงาน ร่วม ETDA เทรนดิจิทัล มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 80 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง กพร. กระทรวงแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ EDTA) ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ

ทั้งนี้ กพร.ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ร่วมกับ EDTA ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e - Commerce Sustainability)

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรของ กพร.ได้เรียนรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความรู้ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การสร้างเนื้อหาเพื่อการขายสินค้าและบริการในรูปแบบe-commerce (Content Marketing) การขายสินค้าและบริการ กระบวนการจัดส่งสินค้า การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการรับชำระเงินใน e-commerce กฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงกับ e - commerce ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เป้าหมาย ครูฝึกของ กพร.จำนวน 80 คน โดยจะขยายผลการฝึกอบรมให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือ แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมาย 900 คน ซึ่งจะดำเนินการฝึกระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและมีความจำเป็นในการทำงานอย่างมาก ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยนำมาใช้ในการฝึกอบรม การบริการ การสื่อสาร เช่น การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเซียลมีเดีย การทำงานร่วมกันผ่านทางเว็บไซต์ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย การจัดวางระบบงานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ดีเพียงใดก็ตามหากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความชำนาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการทำงาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กรได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ หลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วม ETDA เทรนดิจิทัล มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๖ มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021
๑๗:๑๘ เอไอเอส ผนึก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ชวนเหล่านักช้อปสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมดูแลลูกค้าในช่วงโควิด-19
๑๗:๐๒ อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง อิชิตัน กรีนแลป ชูจุดเด่นเทอร์ปีน น้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ พร้อมแอล-ธีอะนีน ดื่มได้เพลิน
๑๗:๓๑ Gojek เผยอินไซต์ 5 เมนูยอดนิยมที่คนเสิร์ชหาบ่อยที่สุดบนแอป
๑๗:๐๔ ททท. ชวนกักตัว ลดเสี่ยงโควิดแบบไม่น่าเบื่อ จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ชู More Inspire เที่ยวภาคใต้ สไตล์คุณ
๑๗:๓๐ ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ จองก่อน คุ้มกว่า เริ่มต้นเพียง 5 บาท มุ่งให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
๑๗:๑๕ SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
๑๖:๒๓ HOTEL FEST วิถีใหม่ แห่งการปาร์ตี้คอนเสิร์ต ริมระเบียงโรงแรม แบบ New Normal ตอบโจทย์ยุคโควิด
๑๖:๑๙ MR.DIY ห่วงใย ใส่ใจคุณ แลกซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสุดคุ้ม
๑๗:๔๔ โครงการอบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จาก ICT Mahidol