"ซิปเม็กซ์" แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ มั่นใจทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

อังคาร ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔
ซิปเม็กซ์" แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ มั่นใจทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการปกป้องสิทธิของนักลงทุนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด
ซิปเม็กซ์ แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ มั่นใจทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ซิปเม็กซ์" หรือ "บริษัทฯ") แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยที่จะมีการบังคับใช้เร็วๆ นี้ว่า ในฐานะที่ซิปเม็กซ์เปิดธุรกิจในตลาดประเทศไทย เรามีทิศทางชัดเจนว่าจะมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนให้มากที่สุด

โดยภาพรวมบริษัทฯ เข้าใจว่า ร่างคุณสมบัติสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำเสนอโดยสำนักงาน ก.ล.ต. นั้นมาจากเจตนาที่ดี เพื่อปกป้องนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนหน้าใหม่ และลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นธุรกิจใหม่ และมีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี เราสามารถเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของธุรกิจดังกล่าวอย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นที่จะต้องเติบโตแบบมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาเพียง 3 ปี ในการพัฒนากฎระเบียบ และมีพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย 1. โทเคนดิจิทัล และ 2. คริปโทเคอร์เรนซี

"ร่างหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำกับและพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้น่าเชื่อถือสำหรับผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี ร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม โดยกำแพงการลงทุนจะต้องไม่สูงเกินความจำเป็น และจำกัดโอกาสในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ผมเชื่อว่าการร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับรองการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งข้อกังวลหนึ่งของผมคือ หากร่างคุณสมบัติ ณ ปัจจุบันมีผลบังคับใช้จริง ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น อาจจะผลักดันให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดที่ไม่มีการควบคุมหรือไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อนี้คือหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องถูกพิจารณาอย่างระมัดระวังคือ เงินทุนจำนวนมากนั้นอาจจะไหลออกจากประเทศไทย ส่งผลเสียในระยะยาว และเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค" ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล กล่าว

ทั้งนี้ ส่วนที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือการให้นักลงทุนเรียนรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อการเรียนรู้ก่อนการลงทุนควรเป็นมาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนก่อนทำการซื้อขาย ในฐานะที่ "ซิปเม็กซ์" ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจนี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะให้ความรู้ ที่ครอบคลุมหัวข้อเรื่องลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อประเมินทดสอบความรู้ผู้ลงทุนก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุนด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยที่ไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุน มีความสนใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือบทวิเคราะห์ และบทความต่าง ๆ ที่ทางบริษัทอยู่เป็นประจำ

ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดหรือออกมาตรการการควบคุมเกินความจำเป็นเนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างถี่ถ้วน ตามสิทธิและเสรีภาพในการลงทุนของนักลงทุน ถือเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี ผมเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และผู้ประกอบการรวมถึงนักลงทุน จะได้มีโอกาสหารือร่วมกันอย่างรอบคอบต่อร่างกฎเกณฑ์ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและดีที่สุด สามารถอุดร่อยโหว่หรือลดโอกาสความสูญเสียด้านการลงทุน และลดความเสี่ยงต่อการลงทุนให้กับนักลงทุนได้ดีที่สุดไปพร้อมๆกับการเปิดใจให้กว้างที่จะเรียนรู้ว่า นักลงทุนในตลาดก็กำลังพัฒนาหาแนวทางการลงทุนใหม่ๆเช่นกัน

ในขณะที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หัวใจหลักของ"ซิปเม็กซ์" ยังคงอยู่ที่การให้ความรู้กับลูกค้าใหม่ ๆ และเสริมสร้างนักลงทุนเพื่อให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ผมเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำไปสู่การแก้ไขข้อกังวลต่าง ๆ ได้ในระยะยาว" ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล กล่าวปิดท้าย

"ซิปเม็กซ์" มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 โดยมูลค่าการซื้อขายในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตอย่างทวีคูณในปี 2564 นี้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการระดมทุนครั้งล่าสุดจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐนำโดยธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) จาก บริษัท Jump Capital ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ"

เกี่ยวกับซิปเม็กซ์
"ซิปเม็กซ์" เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ได้รับได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐใน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย บริษัทฯเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งเน้นที่การจัดหาเครื่องมือพร้อมทั้งมอบความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างปลอดภัย "ซิปเม็กซ์" มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ แนะนำ และสร้างเข้าใจผ่านแพลตฟอร์มทางเลือกในการลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และก้าวสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างมั่นคง สามารถศึกษา และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.zipmex.com

ที่มา: ซิปเม็กซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android