สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๕๘
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากสร้างความเป็นเอกภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา การสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามลำดับ รวมถึงวางแผนในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและตอบโจทย์กับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) โดยเบื้องต้นจะดำเนินการ การรับโอนย้ายครูที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งให้ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) หาแนวทางจัดสรรทุนการศึกษาให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สามารถกลับมาสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาได้ รวมไปถึงการ เปิดรับสมัครคัดเลือกครูและบุคลากรของสถาบันเพิ่มในอนาคต
สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ โดยการลดกระบวนการในการอนุมัติหลักสูตร เพื่อให้ทันสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ รวมทั้งการให้สถานประกอบการมาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ได้มีการหารือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เงินอุดหนุน ซึ่ง สอศ. จะนำไปศึกษาในรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๔ A.D. Food Group เสริมความแกร่งธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น เปิด A.D. Food Shop (Mart Hybrid ParkGo)
๐๘:๔๓ ไอแบงก์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน ตั้งแต่ต้นปี 2565 จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้
๐๘:๔๗ สมาคมธนาคารไทย วางโรดแมป 3 ปี พัฒนาระบบการเงิน ชู 4 แนวทาง เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย
๐๘:๓๗ Medlab Asia Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการ พร้อมจัดบนสถานที่จริงครั้งแรกในประเทศไทย
๐๘:๐๔ เทสโต ฉีกโฉมใหม่! ให้ มันส์จัด ชัดเจน ยิ่งกว่าเดิม คว้า 2 ศิลปินตัวท็อป วี- วิโอเลต และ ออฟ-จุมพล ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ เอาใจ NEW
๐๘:๑๙ ไลออนเดลบาเซล ประกาศทำสัญญาซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
๐๘:๔๒ คาร์ลซ จูเนียร์ ออสเตรเลีย ประกาศความร่วมมือกับ ยูเอฟซี
๐๘:๔๕ กรุงศรีเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งปี Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2022
๐๘:๐๐ แอสเซนด์ นำเสนอวัสดุสำหรับผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า ในงานแบตเตอรี่ โชว์ ยุโรป
๐๘:๐๐ ซีเจ โลจิสติคส์ ประกาศนำพาเลททำจากพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในศูนย์กระจายสินค้าที่อินโดนีเซีย ส่งเสริมนโยบาย ESG