HeveaConnect ตลาดดิจิทัลสำหรับซื้อขายยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน เปิดรับการลงทุนจาก Singapore Exchange

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๐
HeveaConnect Pte Ltd ("HC") ประกาศในวันนี้ว่า Singapore Exchange ("SGX") ได้เข้าถือหุ้นส่วนน้อยใน HC เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดย SGX จะเป็นผู้ถือหุ้นใน HC ร่วมกับ Halcyon Agri Corporation Limited ("HAC"), ITOCHU Corporation และ DBS Bank Ltd 
HeveaConnect ตลาดดิจิทัลสำหรับซื้อขายยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน เปิดรับการลงทุนจาก Singapore Exchange

ด้วยมรดกทางการค้าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี สิงคโปร์จึงเป็นฮับและหัวใจของการค้ายางธรรมชาติระดับโลก โดยตลาด SICOM ของ SGX เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะศูนย์กลางการกำหนดราคายางธรรมชาติของโลก และดัชนีของ SICOM ก็เป็นมาตรฐานกำหนดราคาสำหรับทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติ

SGX มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนชุมชนยางทั่วโลก ด้วยตลาด SICOM ที่เป็นมาตรฐานราคายางของโลก รวมถึงบริการด้านอนุญาโตตุลาการ และชุดโซลูชันบริหารจัดการความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ปัจจุบัน โลกของเรากำลังมุ่งสู่การเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม อุตสาหกรรมยางดั้งเดิมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และ HeveaConnect ตลาดดิจิทัลสำหรับยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน ก็เป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด

พันธกิจของ HC คือการเป็นกำลังหลักของอุตสาหกรรมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาแดชบอร์ดความยั่งยืน และนำเสนอห่วงโซ่อุปทานครบวงจรให้แก่ผู้เล่นในตลาดทั่วโลก รวมทั้งให้ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับและข้อมูลความยั่งยืน สำหรับการลงทุนของ SGX ใน HC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ HC ในฐานะแพลตฟอร์มอ้างอิงราคายางธรรมชาติที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติ

การลงทุนครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถดูราคายางฟิวเจอร์ของตลาด SICOM ผ่านทางแพลตฟอร์มของ HeveaConnect เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายยางในตลาดสปอต รวมถึงการกำหนดราคายางในระยะยาวโดยเทียบกับตลาด SICOM

Lee Beng Hong กรรมการผู้จัดการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ของ SGX กล่าวว่า "การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยาง รวมถึงการให้ความสำคัญกับยางที่ผลิตอย่างยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายหลักที่เราให้การสนับสนุน ในฐานะตลาดอ้างอิงราคายางธรรมชาติของโลก เราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราในการเดินหน้าพัฒนารูปแบบการกำหนดราคาซื้อขายยางอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ"

Ray Ferguson ประธานของ HeveaConnect กล่าวว่า "เป้าหมายสำคัญของ HeveaConnect ตั้งแต่เริ่มแรกคือ การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการกำหนดราคาและอำนวยความสะดวกให้กับการสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืน และด้วยแรงสนับสนุนของบรรดาผู้ถือหุ้นที่ร่วมก่อตั้ง HeveaConnect จึงสามารถพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการเทรดที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างกว่าเดิม เรายินดีที่ได้ต้อนรับ SGX รวมถึงพันธมิตรรายอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อยกระดับระบบนิเวศโดยรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"

HeveaConnect แพลตฟอร์มอิสระที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม

เพื่อต้อนรับพันธมิตรรายอื่น ๆ สู่ HC ทางบริษัท HAC จะสละตำแหน่งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน HC ด้วยการจัดสรรหุ้นจำนวน 59,962 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 14.73% ในฐานการถือหุ้น) ที่ถืออยู่ใน HC ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์อิสระ เพื่อกระจายให้กับองค์กรที่มีคุณสมบัติด้านการส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ซึ่งการมีส่วนร่วมมากขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จะเสริมบทบาทของ HC ในฐานะแพลตฟอร์มอิสระ ทั้งยังช่วยให้ HC ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้ผลิตยางธรรมชาติและลูกค้า

Andrew Trevatt กรรมการของ HeveaConnect จากบริษัท HAC กล่าวว่า "การลงทุนจาก SGX ถือเป็นหลักชัยสำคัญของ HC ซึ่งกำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เราตระหนักดีว่าการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของ HC ไปอีกขั้น เรายังคงยึดมั่นในพันธสัญญาที่มีต่อ HC และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแรกเริ่มของเราในการสร้างแพลตฟอร์มร่วมที่เป็นกลางและเท่าเทียมสำหรับผู้เล่นทุกคนในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ"

ตลาดกำหนดราคายางที่เชื่อถือได้สำหรับการเทรดยาง

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนเมษายน 2562 HeveaConnect ก็ประสบความสำเร็จในการจับคู่ยางธรรมชาติกว่า 250,000 เมตริกตันกับผู้ผลิตยางรถรายใหญ่อย่าง Michelin และ Bridgestone ด้วยยอดขายทะลุ 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Gerald Tan ประธานบริหารของ HeveaConnect กล่าวว่า "เรากำลังเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่เกษตรกรสู่ผู้ผลิต และผู้บริโภคสู่ผู้ให้บริการ ท่ามกลางระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยข้อมูล แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะได้ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การรับออเดอร์ไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อยกระดับการตัดสินใจและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ เรายังนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณค่า โดยบริการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้มงวด อีกทั้งยังช่วยตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของลูกค้า สถาบันการเงิน และเอ็นจีโอ"

Segsarn Trai-Ukos กรรมการผู้จัดการของ SMPT (Michelin) กล่าวเสริมว่า "เราใช้แพลตฟอร์ม HC มานาน 22 เดือนแล้ว ซึ่งเราเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างชัดเจน เรายินดีที่ได้เห็น SGX เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน HC โดยช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ HC ในการเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อรับประกันการใช้แพลตฟอร์มในตลาดที่กว้างขึ้นและครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด"

Brian Miller ประธาน Singapore International Chamber of Commerce Rubber Association กล่าวว่า "การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานยางคือพัฒนาการที่สำคัญของตลาด และเรายินดีที่ได้เห็นโครงการดี ๆ มากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญเหล่านี้"

ทั้งนี้ HeveaConnect เปิดกว้างสำหรับทุกคนในตลาดยาง นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการค้าทวิภาคี และก้าวต่อไปจะพัฒนากระบวนการเทรดแบบพหุภาคี โดยนวัตกรรมของ HeveaConnect ประกอบด้วย HeveaConnect Platform, HeveaPro, HeveaTrace และ HeveaGrow ซึ่งช่วยรับมือกับความท้าทายทั่วห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ HeveaConnect ยังส่งเสริมเทคนิคการผลิตยางที่ยั่งยืนและตรวจสอบได้ สนับสนุนยางที่มีข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ และให้ข้อมูลราคายางที่น่าเชื่อถือสำหรับยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ HeveaConnect 

HeveaConnect ซึ่งก่อตั้งและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ นำระบบการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคตมาให้คุณ เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทานยางทั่วโลก เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและอุดมไปด้วยข้อมูล โดยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการเงิน ซึ่งจะเปิดทางให้สามารถรับมือได้อย่างตรงจุด

HeveaConnect ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสด้านข้อมูลและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ เรามอบข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะระบุปัญหาและมอบโซลูชันที่จะกำหนดแนวทางใหม่ในการผลิตและเทรดสินค้าโภคภัณฑ์             

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.heveaconnect.com

ติดต่อ:

Sabrina Raziff
อีเมล: [email protected]
อีเมล: [email protected]
โทร: +65-68450168

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…ite.jpgที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android