วิศวฯ จุฬาฯ จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น

พุธ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. และ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Yokohama National University, Tokyo University of Agriculture and Technology และ The Japan Management Association ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Smart Industrial Safety Consortium) ในงานสัมมนาออนไลน์ Thailand-Japan Smart Industrial Safety Forum 2021
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ในด้านระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี การกำหนดข้อบังคับและมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่น มาสร้างให้เกิดความปลอดภัย และ เพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งของภูมิภาคอาเซียน

ผู้แทนของภาคีเครือข่ายทั้ง 6 ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ไทยและญี่ปุ่นจะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือในสร้างระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวเสริมว่า "ส.ส.ท.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ ส.ส.ท. ที่มีฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส.ส.ท.จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมทำงานกับคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น ได้อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนของภาคีฝ่ายประเทศไทย ได้แจ้งแก่องค์กรภาคี และผู้เข้าร่วมทั้งหมดทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความตระหนักในพันธกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคม คณะมีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาในระบบการอุดมศึกษา และผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ผ่าน แนวทาง Re-skill Up-Skill โดยอาศัยคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นนี้

คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) กล่าวว่า "ทางสมาคมฯมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในจัดตั้งกลุ่มระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่นนี้ เนื่องจากงานทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยนั้นมีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากงานวิศวกรรมเคมี ดังนั้นทางสมาคมฯจะอาศัยศักยภาพของสมาคมฯในด้านการเชื่อมโยงภาคการศึกษา กับ ภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสมาคมได้มีการจัดตั้งCommunity of Practice (CoP) ด้าน Process Safety เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และ Best Practices เพื่อยกระดับความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และ การเข้าร่วมกับกลุ่มระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะทำให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงต่อสมาชิก และ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางเคมี

ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพ ร่วมมือกันค้นคว้า สร้างมาตรฐาน และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยไม่หยุดยั้งทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ที่มา: โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๐ IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๑๖:๐๘ ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ