ซิกน่าประกันภัย ชูโรงสโลแกน 'ล้ม=รุก' รับปี 2021 มุ่งผลักดันให้คนไทยรุกไปข้างหน้าด้วยพื้นฐานแห่งการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบครบวงจร

พุธ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๒
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Virtual Keynotes ครั้งแรกของซิกน่า ประเทศไทย ในชื่อ Cigna: A Healthier Vision For Thailand 2021 ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านประกันสุขภาพและดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ภายใต้ธีมงาน 'ล้ม=รุก' เพื่อร่วมผลักดันให้คนในสังคมไทยทุกคน สามารถรุกไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงอีกครั้ง ภายใต้พื้นฐานแห่งการมีสุขภาพที่ดี ภายในงานคณะผู้บริหารได้ร่วมเผยถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนไทยในปีนี้แบบเจาะลึก พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยระบบ Cigna Health Ecosystem ที่จะเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า
ซิกน่าประกันภัย ชูโรงสโลแกน 'ล้ม=รุก' รับปี 2021 มุ่งผลักดันให้คนไทยรุกไปข้างหน้าด้วยพื้นฐานแห่งการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ในงานยังมีการเผยถึงวิสัยทัศน์การทำงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบไฮบริด ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับการนำเสนอแผนประกันสุขภาพได้อย่างลงตัว เพื่อขับเคลื่อนยอดขายขององค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จในปีที่แล้ว และเพื่อให้สอดรับเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างครอบคลุม

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผมเชื่อว่า ในปีนี้ การที่ทุกคนจะรุกไปสู่ความสำเร็จข้างหน้า หลังจากวิกฤตในช่วงในปี 2020 ที่ผ่านมา ต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน โดยภารกิจของซิกน่าในปีนี้ คือการผลักดันให้คนในสังคมไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน เราพร้อมแล้วที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการบริการอันยอดเยี่ยมของซิกน่า ตลอดจน นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพกาย ใจ หรือสถานะทางการเงิน โดยเรามีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานจาก Cigna Global มาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยมากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงประกันภัยให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง"

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้ ซิกน่าได้ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ประการในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่

  1. Affordable: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุก segment
  2. Predicable: การนำข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต
  3. Simple: การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

จากการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซิกน่ามุ่งศึกษามาโดยตลอด พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD's หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่รอบคอบ ความเครียด และสภาพแวดล้อมที่ไม้เอื้ออำนวย โดยซิกน่าได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวของคนในสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ รวมถึงแนวทางการรับมือที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาระบบ Cigna Health Ecosystem ขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้จะกลายเป็น Total Health Solution Platform ที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะดูแลปัญหาสุขภาพของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ครอบคลุมครบทั้ง 5 สภาวะทางสุขภาพ ตั้งแต่ช่วงก่อนเจ็บป่วย ไปจนถึงขั้นตอนของแห่งการพักฟื้น

คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์, รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ และรองประธานอาวุโสหน่วยงานนวัตกรรม และ Disruption บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "จากอัตราการเติบโตของตลาดประกันสุขภาพในช่วงปีที่ผ่านมา ในปีนี้ เราตั้งมั่นที่จะพาคนไทยทุกคน รุกหน้าไปสู่การมีสุขภาพดีด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับโลก นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และ ผลิตภัณฑ์-การบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย Cigna Health Ecosystem ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ที่จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิต ส่วนในแง่ของผลิตภัณฑ์ ในปีนี้เรายังมีการนำเสนอแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกัน Cigna Signature Care ที่มีความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับวงเงินและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเอง ไปจนถึงแผน Cigna Global Health Plan ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการดูแลรักษา ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงครอบคลุมทั่วโลก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาปิดช่องว่างแห่งความต้องการทางด้านประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ ในปี 2021 ซิกน่าได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Anywhere, Any time, On the go! เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงซิกน่า ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดช่วงเวลาการถือกรมธรรม์ของซิกน่า โดยจะเน้นการพัฒนาการให้บริการเชิงดิจิทัลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำข้อมูลเข้ามาเรียนรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุด รวมไปถึงการเดินหน้าเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ โดยไม่มีช่องว่างอีกต่อไป

สำหรับลูกค้าที่สนใจแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care ของซิกน่า ที่ให้ความคุ้มครองได้แบบครบจบในแผนเดียว พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 2 ต่อสุดคุ้ม ต่อที่ 1 ทุก ๆ การชำระค่าเบี้ย 10,000 บาท รับ Central E-voucher Card มูลค่า 1,500 บาท ต่อกรมธรรม์ ต่อที่ 2 ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต 0% ได้นานสูงสุดถึง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 2564 เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/…2OBtOX5

ผู้ที่สนใจรับชม Cigna: A Healthier Vision for Thailand 2021 Keynote Event ย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube : Cigna Thailand หรือ คลิก bit.ly/…3e0Ocv7

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 180 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ที่มา: สตาร์ พีอาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ มิ.ย. สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
๑๑ มิ.ย. โครงการ Housing Revolution ของโดมินิกา สร้างบ้านทนต่อสภาพอากาศให้ 10 ครอบครัว
๑๑ มิ.ย. กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๑๑ มิ.ย. เรียนแพทย์ที่ม.อันดับ 1 ในรัสเซีย กับ Kursk State Medical University (KSMU)
๑๑ มิ.ย. สุดยอดกล้องวงจรปิดแบบเลนส์คู่ เพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืน
๑๑ มิ.ย. LONGi การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ หวังช่วยลูกค้าดันสมรรถนะโรงไฟฟ้า PV ตลอดวงจรชีวิต
๑๑ มิ.ย. โรงพยาบาลศิครินทร์ ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64
๑๑ มิ.ย. ไทเชฟ เปิดตัวผงปรุงรสรสพริกปีศาจ พร้อมโปรฯ เด็ดกลางปี
๑๑ มิ.ย. Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสุดแกร่ง ผนึกกำลังร่วมสู้ กู้วิกฤต COVID-19
๑๑ มิ.ย. อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา แม่ทัพเจมาร์ท Book Build ให้กองทุนสถาบันต่างประเทศ ขายบิ๊กล็อต 1.87%