JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA เดินหน้าพัฒนาระบบ ESMS เซ็ตมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๗
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ปลื้มเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในไทยไม่กี่ราย ที่ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก CGIF ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ หลังผ่านเกณฑ์พิจารณาด้าน ESG และพัฒนาระบบ ESMS ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำที่เป็นสมาชิกดัชนี DJSI เพื่อเตรียมนำมาปรับใช้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม การเสนอขายหุ้นกู้ล็อตแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี วงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.1% โดยออกภายใต้ MTN Programme ที่มีวงเงินรวม 1,900 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบัน ชูเครดิตเรตติ้ง AAA
JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA เดินหน้าพัฒนาระบบ ESMS เซ็ตมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อม

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่ารวม 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.1% ให้แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 5 มีนาคม นี้ โดยออกภายใต้ Medium Term Note (MTN) Programme ที่มีวงเงินรวม 1,900 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ขยายการลงทุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการและผลักดันการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AAA โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เป็นครั้งแรกที่ทาง CGIF ค้ำประกัน MTN Programme เพี่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนให้ผู้ออกหุ้นกู้ และสนับสนุนการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศไทย จุดนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือจากนักลงทุน ล่าสุดได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนออกหุ้นกู้มีหลักประกันในอนาคตภายใต้ MTN Programme ดังกล่าวอีก 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก CGIF เช่นเดียวกัน

"ถือว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยไม่กี่รายที่ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้โดย CGIF เนื่องจากต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการพัฒนา Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) ในประเทศไทย การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนน CG ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย CGIF ใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ และว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมทำการประเมิน ส่งผลให้หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีและมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น" นายชวนินทร์ กล่าว

นางสาว ซุน กุ้ยยิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CGIF กล่าวว่า "เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน JWD ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในภาคส่วนสำคัญต่อทั้งไทยและอาเซียน โดย JWD ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งขององค์กรท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.1% นี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ CGIF ต่อตลาดทุนและยังช่วยให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วย"

นายอดิศร สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของ JWD กล่าวว่า ทวิน ไพน์ มีความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้ร่วมมือกับ JWD ซึ่งเป็นลูกค้าสัญชาติไทยรายแรกของ ทวินไพน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CGIF ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิก ASEAN+3 ส่งผลให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินจากการระดมทุนลดลง และออกหุ้นกู้ที่มีอายุนานขึ้น เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การที่ JWD ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าว จำเป็นต้องการผ่านเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ จาก CGIF และในขณะเดียวกันได้กำหนดเงื่อนไขให้ JWD ต้องจัดทำระบบและการบริหารจัดการด้านสังคมและ Environmental Social Management and System (ESMS) อาทิ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงงาน สังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในประเทศไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้ง ESMS Manager เพื่อนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นเซ็นสัญญากับ CGIF ซึ่งจะทำให้ JWD มีมาตรฐานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืนที่สูงขึ้น

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ