สพร.2 สุพรรณบุรี จัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการ

พุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2  สุพรรณบุรี จัดโครงการสัมมนาการส่งเสริมศักยภาพแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ในวันที่ 18 มีนาคม  2564  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) มาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ รวม 85 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
สพร.2 สุพรรณบุรี จัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการ

นางพลาพร  รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินนการภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าว และการได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีมาตรการจูงใจให้ ผู้ประกอบกิจการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เป็นการอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบกิจการในการยื่นคำขอเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ ซึ่งปัจจุบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พัฒนาการให้บริการ โดยสถานประกอบกิจการสามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองหลักสูตรได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอยกเว้นภาษีได้

"สำหรับสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใน 31 มีนาคม 2564 โดยปี พ.ศ.2563 ได้ลดสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่จัดให้ มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 10 " เท่านั้น

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

สพร.2 สุพรรณบุรี จัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๔ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๗:๔๒ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๗:๑๐ ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๗:๐๓ ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๗:๒๙ Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๗:๒๕ ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๗:๒๑ 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๗:๑๕ Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๗:๑๐ OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๗:๓๔ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย