สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างปรับอากาศรถบรรทุก ให้กับช่างผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศรถยนต์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือให้สูงขึ้นและนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านงานช่างซ่อมรถยนต์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 19 มี.ค.64 ระยะเวลาการฝึก 30 ชม. ณ ฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

การฝึกอบรมนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกยกระดับฝีมือช่างผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศรถยนต์ให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการรถบรรทุก สามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทันต่อความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือในตลาดแรงงาน รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๒ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน
๐๘:๓๕ พช.นครพนม เดินเครื่องเต็มสูบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
๐๘:๐๓ PAUL JOE เพิ่มช่องทาง Line My Shop
๐๘:๕๖ HPT รับอานิสงส์โควิดที่อินเดีย
๐๘:๕๘ เรียนจีนสนุก เข้าใจง่าย ได้ทุกทักษะ กับคณะมนุษยศาสตร์ มศว
๐๘:๕๙ เกษตรฯ ชงปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียน 17 ชีวภัณฑ์
๐๘:๑๙ ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการ ธนาแอสทรา สาทร -
๐๘:๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
๐๘:๑๑ เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
๐๘:๒๖ ขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment