มกอช. สัมมนาส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล www. DGTFarm. com

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๔๗
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาการสัมมนาส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต ครั้งที่ 2 ในพื้นทีภาคใต้ ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการที่มีความต้องการสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer เกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกรายเดิมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGTFarm. com จากพื้นที่เขตภาคใต้  ณ โรงแรม คริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022