สพร.2 สุพรรณบุรี พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่มืออาชีพ

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการจัดการการตลาด 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม  2564 ให้กับกลุ่มโอท็อปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มโอท๊อปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความรู้และทักษะในการจัดการร้านค้าออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพร.2 สุพรรณบุรี พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่มืออาชีพ

ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงาน และวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อผลักดันให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมแปลกใหม่ และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

สพร.2 สุพรรณบุรี พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่มืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ