แนะนำสถานประกอบการ/โรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตัดวงจรแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๕
นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแนะนำให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า งดติดต่อกับผู้อื่นโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเกิน 5 นาที รวมทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าของสถานประกอบการและโรงงานที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปรับปรุงสถานที่ทำงานและที่พัก เช่น การแบ่งพื้นที่ภายในสถานประกอบการเป็นที่พักอาศัยของคนงาน โดยแบ่งพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันอย่างถูกสุขอนามัย จัดให้มีการลงทะเบียน วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จัดจุดบริการเจลล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาดเป็นเวลา เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน อีกทั้งรณรงค์ให้ความรู้และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและ กทม.กำหนด ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
แนะนำสถานประกอบการ/โรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตัดวงจรแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักงานเขตบางขุนเทียนยังได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ สถานประกอบการและโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และกำชับให้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนและลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) เพื่อตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกให้กับสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทุกเดือน พร้อมกำชับให้นายจ้างดูแลคนงานของตนไม่ให้ติดต่อ หรือไปมาหาสู่กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของและผู้ดูแลหอพักดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมือเพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยใช้ร่วมกัน และให้ลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าพัก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตลอดจนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสด.) เพื่อเป็นเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มสถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว รวมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดทำความสะอาดแผงค้าและพื้นที่โดยรอบตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แนะนำสถานประกอบการ/โรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตัดวงจรแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๒ ฝึกอบรม การเทพื้นคอนกรีต
๑๑:๐๖ หลักสูตร ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ # 1
๑๑:๐๕ EZVIZ C8C กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารอัจฉริยะหมุนและแพลนได้รอบทิศทาง ไม่พลาดทุกรายละเอียด
๑๑:๑๕ THREL เร่งเดินหน้า New S-Curve ปั๊มรายได้สุทธิปี 64 โตกว่า 5%
๑๑:๔๕ เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน
๑๑:๔๙ เรื่อง อุ่นใจ.ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ e-QLands Application
๑๑:๔๓ MR.DIY สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 5,500,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๑:๕๕ โออิชิ อีทโตะ เอาใจสายเกี๊ยวซ่า เปิดตัว โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า ไส้หมูย่าง น้ำจิ้มแจ่วโชยุ อร่อย.แซ่บอย่างแรง
๑๑:๕๔ ทรู ส่งสุขภาพดีถึงที่ ผ่านแอป True HEALTH ผนึกทีมแพทย์อาสาชีวี จัดแคมเปญ Together We Care เคียงคู่คนไทย
๑๑:๐๗ SABINA ปรับกลยุทธ์ปั๊มยอดขายสู้ภัยโควิด-19 ระลอกสาม ผุดแคมเปญ แจกเบิ้ล ต่อยอดประกัน แพ้วัคซีน ส่งต่อความคุ้มครองหวังลูกค้าช้อปต่อเนื่อง