นฤมล ยกระดับศักยภาพพลเมืองออทิสติก สร้างอาชีพ

ศุกร์ ๐๒ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๕:๒๖
วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกออนไลน์ และเยี่ยมชมระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ มูลนิธิออทิสติกไทย รวมถึงชมการแสดงศักยภาพของบุคคลออทิสติก รับฟังรายงานการขับเคลื่อนและสนับสนุน STS แฟลตฟอร์มสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ การแนะนำ Ambassador ของมูลนิธิออทิสติกไทย การแถลงสาส์นวันออทิสติกโลก และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานมูลนิธิออทิสติกไทย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมด้วย

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ "สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ" ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนพิการและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว ให้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวของแรงงานและครอบครัว

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหลักสูตรการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ใน 5 หลักสูตรและส่งต่อบุคคลออทิสติกเข้าสู่ระบบการจ้างงานและประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคนพิการเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าการอบรมกว่า 100 คน และได้จัดศูนย์ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพสำหรับคนพิการในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

"การเปิดให้บุคคลออทิสติกได้รับบริการพื้นฐานจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกทักษะด้านอาชีพ จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้แนวคิด "เพิ่มการจ้าง สร้างการจัด และลดการจ่าย" ด้วยการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมมือมากยิ่งขึ้น เพราะการช่วยคนพิการ 1 คน สามารถช่วยคนในครอบครัวคนพิการได้ 3-4 คน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป" รมช. แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๖ วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๑๗:๐๒ วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
๑๗:๑๘ การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
๑๗:๐๖ Crazy Sale ลดคลั่ง พลังนักช้อป ลดสูงสุด 80%
๑๗:๕๔ ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์
๑๗:๓๘ วธ.เปิดตัว 4 ดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบ-แคทวอล์คแฟชั่นผ้าไทยลายอัตลักษณ์สุดล้ำนำเทรนด์ สร้างสีสันผ้าไทยฟีเว่อร์ในงานผ้ายิ่งใหญ่ ภูษาศิลป์
๑๗:๐๘ แอ็กซิส แบงก์ จับมือ ซีอาร์เอ็มเน็กซ์ คว้ารางวัลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากเอเชียน แบงเกอร์
๑๗:๕๔ 2 โรงแรมสุดหรูวิวทะเลหัวหินและภูเก็ตชวนคุณลูกๆ พาคุณแม่เที่ยวทะเล พร้อมฉลองวันแม่กับมื้อพิเศษ ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ โรงแรมเคปพันวา
๑๗:๓๗ คนบันเทิง คิมเบอร์ลี่ , ขวัญ ,พุฒิ , จุ๋ย , วุ้นเส้น พาเหรดรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS
๑๗:๒๗ เอชพี เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด ยกระดับประสิทธิภาพ HP Spectre 13 และ HP Envy รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจบนโลกไฮบริด