ดีอีเอส ร่วมเปิดงานวัน Girls in ICT Day 2021

พฤหัส ๒๒ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙
ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day 2021 ชูวิสัยทัศน์ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วประเทศ หนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงดิจิทัล ส่งเสริมเด็กหญิงสนใจอาชีพมาแรง 4 สาขา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
ดีอีเอส ร่วมเปิดงานวัน Girls in ICT Day 2021

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (22 เม.ย. 64) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day 2021 ในประเทศไทย  ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช. สหประชาชาติ (UNESCAP, UNESCO, UNICEF และ UN Women) องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เป็นต้น

โดยในโอกาสนี้ ดีอีเอสได้นำเสนอถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว และที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อให้มีอินเทอร์เน็ตฟรีครอบคลุมทั่วประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงช่วยส่งเสริมให้เยาวสตรีสนใจการศึกษาและประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ITU ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายนทุกปี เป็นวัน International Girls in ICT Day ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและเสริมสร้างศักยภาพสตรีด้าน STEM โดยได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาคจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าว และปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

"นับเป็นการสานต่อความร่วมมือที่ดีอีเอส ได้เคยจัดการฝึกอบรม และได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day เป็นประจำทุกปี อีกทั้ง ITU ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับรัฐบาลไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมความพันธ์อันดีร่วมกัน" นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

สำหรับกิจกรรมปีนี้ จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเฉพาะการฝึกอบรมออนไลน์ด้านทักษะดิจิทัล ได้แก่ 1. Women ICT Frontier Initiative 2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)  4. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies) และ 5.  Technology for Good Online Challenge สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.girlsinict-asiapaci/…ic.com/

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส ร่วมเปิดงานวัน Girls in ICT Day 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ นายแพทย์ ตนุพล และ ทีมแพทย์ ร่วมภาคภูมิใจ BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัลจาก Global Health Asia-Pacific Award 2021 3
๑๗:๒๕ วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร 7วัน 7คลิป 7หมื่น
๑๗:๑๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
๒๐ ม.ค. ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
๒๐ ม.ค. คิง เพาเวอร์ แจกอั่งเปาคูปองส่วนลดรับตรุษจีน กับแคมเปญ HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
๒๐ ม.ค. เริ่มต้นปี 2022กลุ่มทรู คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Thailand 2022 เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4
๒๐ ม.ค. เมกาทิกซ์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าจัดงานใหญ่ต้อนรับปีเสือภายใต้ชื่อ Megatix Digital Travel Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๐ ม.ค. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น
๒๐ ม.ค. ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๐ ม.ค. ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่