ผถห. EKH พร้อมใจโหวตรับปันผลอัตรา 0.11 บ./หุ้น ปักหลักลุยขยายศูนย์บริการด้านแพทย์/ดันผลงานปี 64 โตไม่ต่ำกว่า 20%

พุธ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๕
ผู้ถือหุ้นบมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) ขานรับปันผลงวดปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พ.ค.64 และกำหนดรับเงินปันผลวันที่ 21 พ.ค.64 นี้ ขณะที่ "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ลุยขยายศูนย์บริการทางการแพทย์ตามแผน รองรับผู้เข้ารับบริการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเต็มสูบ รับอานิสงส์ยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น
ผถห. EKH พร้อมใจโหวตรับปันผลอัตรา 0.11 บ./หุ้น ปักหลักลุยขยายศูนย์บริการด้านแพทย์/ดันผลงานปี 64 โตไม่ต่ำกว่า 20%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี 2563 ในรูปของเงินสดในอัตราในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

"ช่วงต้นปีถึงกลางปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้เข้ารับบริการทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก(OPD) ลดลง อีกทั้งการปิดประเทศส่งผลต่อการเข้ารับบริการศูนย์ผู้มีบุตรยากของบริษัทย่อย แต่ช่วงไตรมาส 4 เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลทำให้มีผู้เข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ป่วย IPD และผู้ป่วย OPD ยังคงเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และเชื่อว่าในอนาคต EKH จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง" นายแพทย์อำนาจกล่าว

นายแพทย์อำนาจ กล่าวต่อถึง ภาพรวมธุรกิจปีนี้เชื่อว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริการทางการแพทย์ ในด้านต่างๆ ยังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งมีผู้ป่วยกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้มาใช้บริการเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผู้ป่วย IPD ผู้ป่วยOPD ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ขยายศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม และในปี 2564 จะมีการขยายศูนย์กายภาพบำบัด จึงทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่าจะหนุนรายได้ปี 2564 เติบโตไม่ต่ำกว่า20% จากปี 2563

อย่างไรก็ตามนับต่อจากนี้ไปบริษัทฯ จะยังคงมุ่งขยายธุรกิจในทุกภาคส่วนให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงมีแผนทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อทำให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

ที่มา: เอกชัยการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ มิ.ย. ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2
๑๘ มิ.ย. สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
๑๘ มิ.ย. ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech
๑๘ มิ.ย. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เปิดสาขาใหม่ KU-Econ พร้อมส่งมอบเบเกอร์รี่และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์วัคซีนป้องกันโควิด-19
๑๘ มิ.ย. ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
๑๘ มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. สิรินธร
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมเมืองสองแควสู่มาตรฐานสากล
๑๘ มิ.ย. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังเครืออินเตอร์คอน ประกาศลงนามข้อตกลงบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 5 แห่ง เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
๑๘ มิ.ย. ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal