"PRECISE" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อเพิ่มการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก

พฤหัส ๒๙ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๓๒
กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ภายใต้สายธุรกิจ Bio-Circular-Green Business บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด , สายธุรกิจ International Business บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสายธุรกิจ Renewable Energy บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ GMI โดยมี นายวรพจน์ อังกสิทธิ์ รักษาการแทนคณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน โดยร่วมกันในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต การร่วมมือเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า "ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับการเรียนการสอนและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้ง 3 บริษัท คือ 1.บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด 2.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับประเทศ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ ซึ่งจะประสานกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกอบรม เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของทั้งในและต่างประเทศ โดยนำร่องด้วยหลักสูตร Logistics ERP Systems ที่เกิดจากการบูรณาการของสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) โดยการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project-based learning) นำมาซึ่งการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์"

"ในอีก 5 ปีหลังจากนี้ การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมรูปแบบดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสถานประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) เป็นแบบสมัยใหม่ (Smart SMEs) อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/ LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-528-5860 บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โทร. +66 (0)63 223 8022

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี