'ดุสิตธานี' พร้อมเดินหน้าเต็มที่หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติลงทุนเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท มั่นใจเสริมจุดเด่นโครงการ 'ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค' เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดุสิตธานีอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการ "ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค" มูลค่า 4,335 ล้านบาท หลังพิจารณาการขยายเงินลงทุนมีความเหมาะสม มั่นใจช่วยดึงศักยภาพของโครงการที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้โดดเด่นได้มากขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตภายใต้ปัจจัยที่มีความท้าทายสูง ด้านผู้บริหารเผยพร้อมเดินหน้าโครงการเต็มที่
'ดุสิตธานี' พร้อมเดินหน้าเต็มที่หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติลงทุนเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท มั่นใจเสริมจุดเด่นโครงการ 'ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค' เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

รายงานข่าวจากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM) ตามมาตรการด้านความปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ "ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค" ตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ จำนวน 4,335 ล้านบาท จากเงินลงทุนเดิม 12,915 ล้านบาท เพิ่มเป็น 17,250 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มอบความไว้วางใจอนุมัติการเงินลงทุนในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งจะเป็นเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและวงเงินจากสถาบันการเงิน โดยเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ จะนำไปพัฒนาโครงสร้างและพื้นที่โดยรวมของโรงแรม อาคารที่พักอาศัย และโครงการศูนย์การค้า ส่งผลให้พื้นที่ใช้งานโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มวงเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการฯ จะเป็นการดึงศักยภาพของสถานที่ตั้งโครงการออกมาได้มากขึ้น เนื่องจากโครงการ "ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค" ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจและการค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สถานีสีลมและรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทำให้สามารถเดินทางไปมาระหว่างโครงการกับสถานที่อื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้น สถานที่ตั้งโครงการจึงถือว่ามีความพิเศษโดยตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งการเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการจะทำให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับลูกค้าระดับลักชัวรี (Luxury) และซุเปอร์ลักชัวรี (Super Luxury) มากขึ้น ส่งผลให้โครงการสามารถกำหนดราคาห้องพักโรงแรม ราคาจำหน่ายห้องพักอาศัยและราคาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่สูงขึ้นได้

ขณะที่การเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการโรงแรม จะสามารถสร้างจุดเด่นของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ สานต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงการดึงเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความทรงจำของโรงแรมดุสิตธานีเดิม รักษาเจตนารมณ์ในการเป็นแลนด์มาร์คหรือหมุดหมายใจกลางเมืองของดุสิตธานี สร้างจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย เช่นเดียวกับการเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการอาคารที่พักอาศัย จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจของโครงการต่อกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ซึ่งก่อนหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รายงานการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากการลงทุนในโครงการพัฒนาโรงแรม อาคารที่พักอาศัยและโครงการศูนย์การค้าต่อผู้ถือหุ้นแล้วมีความเห็นว่า การเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นบวก และสูงกว่าที่เคยประเมินไว้เดิม

"เรามั่นใจว่า การตัดสินใจเพิ่มวงเงินลงทุนในภาวะที่ธุรกิจมีความท้าทายจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะนำมาซึ่งการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กลุ่มดุสิตธานีและ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN ผู้ร่วมทุนในโครงการ "ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค" ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การประเมินอย่างรอบคอบ รอบด้านและรัดกุม ภายใต้ความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาอย่างเข้มงวด" นางศุภจีกล่าว

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

'ดุสิตธานี' พร้อมเดินหน้าเต็มที่หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติลงทุนเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท มั่นใจเสริมจุดเด่นโครงการ 'ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค' เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ มิ.ย. สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
๑๑ มิ.ย. โครงการ Housing Revolution ของโดมินิกา สร้างบ้านทนต่อสภาพอากาศให้ 10 ครอบครัว
๑๑ มิ.ย. กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๑๑ มิ.ย. เรียนแพทย์ที่ม.อันดับ 1 ในรัสเซีย กับ Kursk State Medical University (KSMU)
๑๑ มิ.ย. สุดยอดกล้องวงจรปิดแบบเลนส์คู่ เพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืน
๑๑ มิ.ย. LONGi การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ หวังช่วยลูกค้าดันสมรรถนะโรงไฟฟ้า PV ตลอดวงจรชีวิต
๑๑ มิ.ย. โรงพยาบาลศิครินทร์ ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64
๑๑ มิ.ย. ไทเชฟ เปิดตัวผงปรุงรสรสพริกปีศาจ พร้อมโปรฯ เด็ดกลางปี
๑๑ มิ.ย. Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสุดแกร่ง ผนึกกำลังร่วมสู้ กู้วิกฤต COVID-19
๑๑ มิ.ย. อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา แม่ทัพเจมาร์ท Book Build ให้กองทุนสถาบันต่างประเทศ ขายบิ๊กล็อต 1.87%