นวัตกรรมเครื่องกรองท่อไอเสีย คว้าแชมป์ผลงาน Waste To Wow โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๐
วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยผลการประกวดการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ โดยการแปลงของเสีย ของเหลือใช้ ให้เป็นของที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ที่มีคุณค่าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ในโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ออนไลน์ "Waste To Wow" ได้แก่ กลุ่มนักเรียน ทีม "แด๊ดดี้"  ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบท่อไอเสียไร้มลพิษ
นวัตกรรมเครื่องกรองท่อไอเสีย คว้าแชมป์ผลงาน Waste To Wow โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า

 โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีแนวคิดด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และฝึกทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน และมีความใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ จึงกำหนดแนวคิดหลัก คือ "Waste To Wow" แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด Covid-19 คณะผู้จัดงานจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็น Online Camp แทน

ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพูดคุยและรับฟังการถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างและพัฒนาให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น ทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทักษะการประกอบการเบื้องต้น  การสร้างโอกาสทางการประกอบการและนวัตกรรม ฯลฯ  และยังมีการรวมกลุ่มกันทำ Workshop เพื่อร่วมกันระดม Idea ในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มของตนเองโดยมีโค้ช จากรุ่นพี่นักศึกษาและคณาจารย์ จากวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในปีนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแคมป์ จำนวนกว่า 200 คน  แบ่งได้ทั้งสิ้น 20 กลุ่ม และดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบทั้งสิ้น 8 ทีม และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม "แด๊ดดี้" ซึ่งมี สมาชิกทีมได้แก่ นายนาวาฟ อุมา  นางสาวณัฐชา กระจ่างชีพ   นางสาวเปมิกา  ดวงพายัพ นางสาวอัสรีนา หะยีเซ็ง และนางสาวณัฎฐณิชา  พรรพูลทรัพย์  เป็นทีมชนะเลิศ รับรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมถึง คณะผู้จัดงานยังคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษา "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม" สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกด้วย     

แนวคิดผลงานของทีม แด๊ดดี๊ ผู้ชนะเลิศ โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ออนไลน์ Waste To Wow นวัตกรรมเครื่องกรองท่อไอเสีย

 น้องณัฐชา กระจ่างชีพ หนึ่งในตัวแทนกลุ่มได้ให้สัมภาษณ์ ไว้ว่าจุดเริ่มต้น ที่มาที่ไป สาเหตุหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมา

ไอเดียนี้มาจากการทางเห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่เป็นรถรุ่นเก่า ท่อเสียงดัง มีควันจากท่อไอเสียออกมาเยอะ  และรวมไปถึงกลุ่มเรามองเห็นถึงปัญหาเศษผ้าที่มีจำนวนมากในโรงงานตัดเย็บต่างๆ บวกกับสภาพแวดล้อมที่ทั้งร้อนขึ้นและปัญหา PM2.5 จึงทำให้เราคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากท่อไอเสีย และลดจำนวนเศษผ้าจากโรงงานเย็บผ้าต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะแก่สภาพแวดล้อม

กลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องกรองท่อไอเสียที่มีส่วนประกอบจากของเสียและของเหลือใช้ที่เป็นนวัตกรรมและยังไม่เคยพบว่ามีใครทำมาก่อน โดยการคิดค้นองค์ประกอบของตัวกรองท่อไอเสียจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ตัวครอบ, ตัวบุ, ไส้กรอง และตัวต่อท่อ โดยส่วนประกอบของแต่ละส่วนนั้นจะผลิตขึ้นมาแตกต่างกันคือ 1.ตัวครอบทำมาจากเหล็กและสแตนเลสใช้แล้ว 2.ตัวบุจะทำจากใยแก้วแบบแผ่นคุณสมบัติพิเศษคือทนกับความร้อนได้สูง 3.ไส้กรอง มีอยู่สองส่วนคือภายในและภายนอก โดยภายนอกจะทำจากสแตนเลสหรือเหล็กจะมีการเจาะรูทั่วภายนอกของไส้กรองทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี และภายในของตัวไส้กรองจะประกอบได้ด้วยใยแก้วแบบสาน, ผ้า7ชนิด, คาร์บอน ซึ่งวัสดุทั้ง 3 สิ่งนี้มีคุณสมบัติสามารถกรองคาร์บอนไดออกไซต์และกลิ่นได้ดี และสุดท้าย 4.ตัวต่อท่อไว้สวมต่อกับส่วนปลายท่อได้เลย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่เราคิดค้นมานั้นนอกจากจะลดมลภาวะทางอากาศทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นปราศจากไอเสียจากท่อรถยนต์และ ยังสามารถที่จะนำทั้ง เหล็ก สแตนเลส หรือ เศษผ้าที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้อีก

หน้าที่และการแบ่งงานของแต่ละคนภายในทีม (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ทุกคนมีการทำงานร่วมกันอย่างไร)

ในการทำงานของทีมเรานั้นจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 จะทำหน้าที่ในการ Explore เพื่อหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วส่งต่อให้กับส่วนที่ 2 ที่ทำหน้าที่รวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เป็นในรูปแบบของเราเพื่อทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับทางส่วนที่ 3 ที่ทำหน้าที่ในการดูแลและทำสไลด์ออกมาให้สวยงาม มีเนื้อหาที่กระชับ อ่านง่ายและทำให้คนสนใจ และสุดท้ายคือส่วนที่ 4 คือทำหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกฝ่ายเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดยในการทำงานครั้งนี้พวกเรานั้นจะทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมที่เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อใช้ในการประชุมและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรคที่เจอระหว่างการทำงาน พร้อมวิธีการแก้ปัญหา

เนื่องจากว่าการเข้าค่ายแคมป์เด็กหัวการค้าในปี 2564 นี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นทางออนไลน์เพราะมีสถานะการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น การรวมกลุ่มกันในตอนแรกๆ นั้นจึงมีบ้างที่คนในกลุ่มนั้นจะไม่ค่อยกล้าพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อาจจะเป็นเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงมีบ้างนิดนึงที่อาจจะเขินกันนิดหน่อยแต่หลังๆ เมื่อได้เริ่มทำความรู้จักกันคือไม่มีปัญหาและทุกคนก็เริ่มที่จะสนิทกันและช่วยเหลือกันทำงานอย่างเต็มที่

เพราะอะไรที่ทำให้ทีมของเราชนะเลิศ

เพราะนวัตกรรมหรือไอเดียที่เราคิดค้นมานั้นตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ จึงทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ กรรมการเลยเลือกให้ทีมเราชนะ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราชนะได้นั้นก็คือ ความสามัคคี ซึ่งข้อนี้สำคัญมากเพราะพวกเราคอยช่วยเหลือกันและกันตลอด 10 กว่าวันที่ผ่านมา ทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครละเลยหน้าที่ของตนเองเลย จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานของเรานั้นออกมาประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้ความรู้สึกเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นพวกเราดีใจมาก รู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในตัวเองและอยากขอบคุณพี่ๆ โค้ชทุกคน และคณาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองกับเราตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยละทิ้งเรา

แผนต่อยอดในอนาคต

ขั้นตอนต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการของการทดลอง (Experiment) ว่าแนวคิดนี้เมื่อได้ลงมือผลิตขึ้นมาจริงแล้วจะเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องแก้ไขตรงไหนหรือไม่อย่างไร ทดลองนำไปใช้งานและถามการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย หากผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เราคิดค้นออกมานั้นเป็นรูปเป็นร่างและสมบูรณ์แบบเราจะนำมาสร้างรายได้ให้กับคนในกลุ่ม และหากมีผลตอบรับที่ดีในอนาคตอาจจะมีการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างกำไรและมูลค่าให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ในส่วนของนวัตกรรมอื่นๆ นั้นทางเรายังไม่ได้มีการคิดค้น

พูดถึงแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ของ ม.หอการค้าไทย

ขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกคนที่มีความคิดและชื่นชอบในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมถึงอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ ตลอดจนการทำธุรกิจ และนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับยังทำให้เราได้เจอมิตรภาพดีๆ ได้เจอคนใหม่ๆ มากมายเป็นการสร้างคอนเนคชั่นให้กับตัวเราเอง ได้เห็นถึงความแตกต่างของนักธุรกิจและผู้ประกอบการ และเปิดโลกกว้างให้กับเราทำให้เราค้นพบในสิ่งใหม่ที่ไม่คิดว่าตัวเราสามารถทำได้

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นวัตกรรมเครื่องกรองท่อไอเสีย คว้าแชมป์ผลงาน Waste To Wow โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๓ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ในเครือ รพ. พญาไท-เปาโล BDMS คว้ารางวัล Recognition Award ประเภทผลงานเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศไทย
๑๐:๔๗ มิว - ศุภศิษฏ์ เตรียมปล่อยอัลบั้มเต็ม!! แง้มกำลังร่วมงาน พีค - ภีมพล อ้อนมิวเลียนส์ส่งใจเชียร์ใน เกมแจกเงินฯ
๑๐:๓๕ เตรียมตัวเป็นเจ้าของ realme GT 5G ที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบ ของสมาร์ทโฟนเรือธง พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24
๑๐:๕๒ ปูเสื่อรอ! ปิยฉัตร - เขตต์ ลูกทุ่งไอดอล เตรียมปล่อย เนื้อคู่ เพลงรักน่าเอ็นดู ส่งความรู้สึกถึงคนที่อยู่ห่างไกล
๑๐:๐๕ ทำเอาใจสั่น! ติช่า กันติชา โปรยเสน่ห์สุดเย้ายวน กระจายความสดใส ใน ฮาไม่จำกัดทั่วไทย
๑๐:๓๔ สัมผัสประสบการณ์การผ่อนคลายฝ่าเท้าที่ดีที่สุด กับ โปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ ควอน สปา โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์
๑๐:๑๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
๑๐:๒๕ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
๑๐:๕๕ กสร. เปิดสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา
๑๐:๑๗ ยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนสถาบันราชานุกูลในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาตลอดจนสมาชิกภายในครอบครัว