มูลนิธิ EDF จัดอบรมเพิ่มทักษะครู

อังคาร ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๑๘
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมครูโรงเรียนในโครงการ  "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ภายใต้หัวข้อ "ผ่อนพัก ตระหนักรู้" ที่บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

การอบรมครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำผู้ทำโครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" ในฐานะผู้ประสานงานและดำเนินโครงการพัฒนาภายในโรงเรียน เน้นให้ครูเข้าใจพฤติกรรมนักเรียนในยุคปัจจุบัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน โดยมีอาจารย์วรภัทร ไผ่แก้ว จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ที่มา: PR Freelance

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๑ มี.ค. BGC ปี 67 สัญญาณดี ศก.ฟื้น-ต้นทุนลด-รับรู้รายได้ ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง รับแรงหนุนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่น ชูนโยบายบริหารต้นทุนเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น
๐๑ มี.ค. อาดิดาสยึดจอ Digital Billboard ทั่วกรุงเทพ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากเหล่านักกีฬาระดับโลก พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเอาชนะความกดดันและสนุกไปกับการเล่นกีฬา
๐๑ มี.ค. บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ Bridgestone Road Safety ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9
๐๑ มี.ค. เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports
๐๑ มี.ค. กทม.เชื่อมระบบ 1555 กับ Traffy Fondue พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน
๐๑ มี.ค. กทม.เร่งปรับปรุงสะพานข้ามแยก-ผิวจราจร-ไฟฟ้าส่องสว่างในกรุงเทพฯ
๐๑ มี.ค. กทม.กำชับทุกเขตกวดขันพื้นที่-จุดทำการค้า ห้ามรถเร่จอดขายบนถนน
๐๑ มี.ค. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ประกาศความสำเร็จ เติบโตก้าวกระโดด พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านทุกช่องทางขาย ตั้งเป้าปี 67 เบี้ยรับรวมเฉียด 1.2
๐๑ มี.ค. ตามไปดู บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน
๐๑ มี.ค. KTMS ฟอร์มดีปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท โต 20.69%(YoY) บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 7