สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๒
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิธีรับบมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสุขปัญญา จำนวน 92,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยนางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการดังกล่าว เป็นการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งจะมีทั้งการฝึกอบรมในสถาบันฯ และการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่จบ ม.3 หรือ ม.6 อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน 5 หลักสูตร ดังนี้1. หลักสูตรที่ฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ กรกฎาคม 2564 และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้แก่- หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 4 คน- หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน- หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 3 คน2.หลักสูตรที่ฝึกอบรมในสถาบันฯ 4 เดือน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่- หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 12 คน- หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ มิ.ย. ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2
๑๘ มิ.ย. สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
๑๘ มิ.ย. ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech
๑๘ มิ.ย. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เปิดสาขาใหม่ KU-Econ พร้อมส่งมอบเบเกอร์รี่และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์วัคซีนป้องกันโควิด-19
๑๘ มิ.ย. ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
๑๘ มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. สิรินธร
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมเมืองสองแควสู่มาตรฐานสากล
๑๘ มิ.ย. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังเครืออินเตอร์คอน ประกาศลงนามข้อตกลงบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 5 แห่ง เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
๑๘ มิ.ย. ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal