โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 "หมอพร้อม"

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๗
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดพะเยา ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการลงทะเบียนผ่าน LINE OFFICIAL Account "หมอพร้อม" ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 หรือเลือกลงทะเบียน ณ ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย สามารถลงทะเบียนที่ อสม. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านท่าน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม

LINE OFFICIAL Account "หมอพร้อม" โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโดยจะมีการเริ่มฉีดครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพียงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน "หมอพร้อม" โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 7000 ,7226 หรือ 054-466758 ได้ในเวลาราชการ

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ มิ.ย. ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2
๑๘ มิ.ย. สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
๑๘ มิ.ย. ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech
๑๘ มิ.ย. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เปิดสาขาใหม่ KU-Econ พร้อมส่งมอบเบเกอร์รี่และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์วัคซีนป้องกันโควิด-19
๑๘ มิ.ย. ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
๑๘ มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. สิรินธร
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมเมืองสองแควสู่มาตรฐานสากล
๑๘ มิ.ย. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังเครืออินเตอร์คอน ประกาศลงนามข้อตกลงบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 5 แห่ง เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
๑๘ มิ.ย. ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal