ประภัตร ชี้ "นม ยิ่งดื่ม ยิ่งดี" ผนึกองค์กร "เครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน"

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๕๕
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคี "เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน" 7 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการลงนามฉบับที่ 2 หลังจากที่ได้มีการลงนามครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการร่วมเป็น "ภาคีเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน" ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมไทย ได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดื่มนม ในการสร้างเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของคนไทย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตนมที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการบริโภคนมของคนไทย จาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570

นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธานเครือข่าย "นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน" เปิดเผยว่า เครือข่ายนี้เกิดจากการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการดื่มนมเป็นประจำ ซึ่งจากการสำรวจโดยสวนดุสิตโพล พบว่า คนไทยร้อยละ 44.1 ดื่มนมเป็นประจำ แต่ดื่มในปริมาณที่น้อยเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่สิงคโปร์ดื่มคนละ 62 ลิตรต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม คนไทยยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งดื่มนมน้อยลง โดยเด็กไทยวัย 3-12 ปี ดื่มนมที่ไม่รวมนมโรงเรียนสูงมากถึงร้อยละ 88.9 แต่มัธยมอายุ 13-20 ปี กลับมีอัตราการดื่มลดลง เหลือเพียงร้อยละ 44.39 แล้วลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่มากขึ้น องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล/สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมที่ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคนม ตลอดจนสร้างกระแสการดื่ม "นม" ทดแทนเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตนม ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการรณรงค์บริโภคนม จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ดื่มนมทั่วประเทศและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสร้างสถิติใหม่ของการดื่มนมในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๖ วว. จับมือ วช. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า 90 ไร่ 9,000 ต้น สร้างต้นแบบป่านิเวศ ป่ากินได้ ป่าเศรษฐกิจ ณ
๑๗:๓๗ Discover Direct Benefits โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
๑๗:๕๒ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จัดงาน Love Mom Healthy K-Food Week ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ กับกิจกรรม K-Food Big Donation Event Selling 10%
๑๗:๑๐ นักเรียนไทยได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมแคมเปญระดับโลกการศึกษานิวซีแลนด์
๑๗:๕๙ เนชั่น ประกาศงบกำไร 6 เดือน 519 ล้านบาท เติบโต 620% พร้อมยืนหยัดเป็นสถาบันสื่อคู่สังคมไทย
๑๗:๐๕ วธ.เตรียมพลิกโฉม CPOT ยุค 2022 นำเสนอ Photo Book ในรูปแบบนิตยสารแฟชั่น ชมฟรีผ่าน E-book เปิดช่องทางออนไลน์ รุกตลาด e-Commerce
๑๗:๓๑ เครือซีพี ผนึกกำลัง สวพส. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๑๗:๑๔ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เน้นชู ผู้นำ.กับการปราบโกง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT
๑๗:๕๕ ลอฟท์ ไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่นร่วมสร้างปรากฎการณ์ Everyday Surprise เปิดรับพรีออเดอร์อัลบั้มสุดยิ่งใหญ่ กับ BLACKPINK 2nd ALBUM [BORN
๑๗:๔๔ เตรียมสนุกสนานไปกับอาชีพใหม่สายโจมตีอย่าง 'อาร์เชอร์' ในอัปเดตล่าสุดของ BladeSoul Revolution เร็วๆ นี้