ลอรีอัล เร่งพัฒนาโปรแกรมความยั่งยืน มุ่งสร้างความงามแห่งอนาคต

จันทร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๗
หลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน L'Oreal for the Future สำหรับปี 2030 ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เร่งการทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อนำเสนอความงามแห่งอนาคตสู่ผู้บริโภค ตามวิสัยทัศน์ของลอรีอัล กรุ๊ป
ลอรีอัล เร่งพัฒนาโปรแกรมความยั่งยืน มุ่งสร้างความงามแห่งอนาคต

โปรแกรม L'Oreal for the Future ได้กำหนดเป้าหมายหลายด้าน โดยลอรีอัลมีเป้าหมายปฏิรูปการดำเนินธุรกิจและนำพาให้ทุกแบรนด์ในเครืออยู่ภายใต้กรอบขีดข้อจำกัดของโลก ตามหลักการของ Science Based Targets เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ โดยให้ความสำคัญประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

อินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า "ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตอกย้ำให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ผู้บริโภคต่างมองหาแบรนด์ที่สามารถให้ความโปร่งใสในเรื่องสูตรส่วนผสม สามารถให้ความมั่นใจในเรื่องของความยั่งยืน และแบรนด์ที่ให้คำมั่นสัญญาในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้โปรแกรม L'Oreal for the Future เราปฏิรูปวิธีการทำธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าทั้งในระดับบริษัทและแบรนด์ เพื่อลดผลกระทบของเราที่มีต่อโลก และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญได้ นอกจากนี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Sciences) ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ความงามไม่สร้างผลกระทบต่อโลกแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับอานิสงห์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยที่คงคุณภาพ และความปลอดภัยเช่นเดิม"

การ์นิเย่บุกเบิกเส้นทาง Green Beauty

ในฐานะแบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย การ์นิเย่เป็นแบรนด์แรกของลอรีอัล ประเทศไทย ที่ยกระดับเรื่องความยั่งยืนเพื่อนำเสนอ Green Beauty แก่ผู้บริโภคทุกคน

การ์นิเย่เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลานาน โดยผลิตสินค้าที่ใช้สูตรจากธรรมชาติ จัดหาและเลือกใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน และเป็นธรรม ซึ่งการ์นิเย่ได้ยกระดับด้านความยั่งยืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับ L'Oreal for the Future ด้วยการเปิดตัว Green Beauty ที่กำหนดพันธสัญญา 5 ประการ ดังนี้

 1. จัดซื้อวัตถุดิบที่สนับสนุนชุมชน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่เผชิญปัญหาสังคมและการเงินให้มีรายได้ที่ยั่งยืน และช่วยสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง การ์นิเย่ตั้งเป้าหมายจัดซื้อวัตถุดิบจากชุมชน 1,000 แห่งภายในปี 2025

 1. พัฒนาสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การ์นิเย่จะใช้หลัก Green Sciences หรือ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ ในการพัฒนาสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และภายในปี 2022 ส่วนผสมทั้งหมดจะได้รับการจัดหาอย่างยั่งยืน โดยจะมาจากพืชและสามารถปลูกทดแทนได้ และภายในปี 2025 ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาให้มีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

 1. มุ่งใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

โรงงานที่ผลิตการ์นิเย่ทั้งหมด จะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2025

 1. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ (virgin plastic) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นของการ์นิเย่จะมาจากพลาสติกรีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์จะสามารถนำไปรีไซเคิล เติมใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ด้วยเป้าหมายนี้ การ์นิเย่จะสามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึงปีละ 37,000 ตันทั่วโลก

การ์นิเย่ ซากุระ วอเตอร์โกลว์ เอสเซนส์ เป็นผลิตภัณฑ์แรกของการ์นิเย่ในประเทศไทยที่บรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% และสามารถนำไปรีไซเคิลได้

 1. ผ่านการรับรองจาก Cruelty Free International

การ์นิเย่ ไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์มาตั้งแต่ปี 1989 เช่นเดียวกับทุกแบรนด์ของลอรีอัล และการ์นิเย่ได้ทำงานกับ Cruelty Free International เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ทั่วโลก ได้การรับรองให้สามารถแสดงตราสัญลักษณ์ Cruelty Free International Leaping Bunny อย่างเป็นทางการในปี 2021

นอกจากนี้ การ์นิเย่ยังได้พัฒนาจุดขายโดยใช้ชั้นวัสดุกระดาษที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโปรโมทการรีไซเคิลพลาสติก โดยร่วมมือกับวัตสันจัดทำจุดเก็บขวดพลาสติกมารีไซเคิล ติดตั้งตู้การ์นิเย่ รีฟัน สำหรับรับขวด PET เพื่อนำไปส่งรีไซเคิล โดยผู้บริโภคที่นำขวด PET ได้แก่ ขวดผลิตภัณฑ์ไมเซล่าวอเตอร์ใด ๆ ก็ได้ 1 ขวด หรือ ขวดน้ำ PET 10 ขวดมาหยอดที่ตู้การ์นิเย่ รีฟัน จะสามารถแลกรับผลิตภัณฑ์ การ์นิเย่ ไมเซล่า วอเตอร์ ขนาด 125 มล. ได้ฟรี 1 ขวด เฉพาะที่ร้านวัตสัน เซ็นทรัล เวสเกต และร้านวัตสัน เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน 5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2564

สถานประกอบการคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการดำเนินงานอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในเป้าหมายอันใกล้ที่ลอรีอัลต้องทำให้สำเร็จทั่วโลก คือทำให้สถานประกอบการทุกแห่งปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2025 ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สำหรับในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของลอรีอัล ที่กรุงเทพฯ และศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการรับรองจาก Renewable Energy Certificates (RECs) แล้ว

ศูนย์กระจายสินค้าที่เปิดตัวในปี 2017 ถือเป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED-Certified Silver Level เป็นแห่งแรกในลอรีอัล เอเชีย โดยทีมงานในประเทศไทยได้พัฒนาการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ได้แก่

 • พัฒนาระบบขนส่งสินค้าและเปลี่ยนไปใช้น้ำมันไบโอดีเซล ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ถึง - 60%
 • ใช้แหล่งน้ำฝนสำหรับห้องสุขา ช่วยลดปริมาณน้ำได้มากถึง 120,000 ลิตรต่อปี
 • ลดการใช้พลาสติกในการบรรจุหีบห่อสินค้า ด้วยการนำกล่องเก่ามาย่อยใช้แทนพลาสติกกันกระแทก
 • แทนที่การใช้เทปพลาสติกด้วยเทปกระดาษ และออกแบบกล่องขนส่งสินค้าใหม่ที่ช่วยลดการใช้เทปได้มากถึง - 88%
 • ใช้ไบโอฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมห่อพาเลทสินค้าแทนฟิล์มพลาสติก
 • ร่วมกับแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซในการทำพัสดุสีเขียวโดยจะเริ่มในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ที่มา: รพินท์นิภา

ลอรีอัล เร่งพัฒนาโปรแกรมความยั่งยืน มุ่งสร้างความงามแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์