TotalEnergies เสร็จสิ้นโครงการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เบทาโกร ผู้นำธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร

ศุกร์ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๐
TotalEnergies เสร็จสิ้นการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานเบทาโกร 24 แห่งทั่วประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้พลังงานสะอาดแก่เบทาโกรผ่านข้อตกลงการซื้อขายพลังงานระดับองค์กร (CPPA) ระยะเวลา 20 ปี
TotalEnergies เสร็จสิ้นโครงการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เบทาโกร ผู้นำธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร

ระบบขนาด 25 MWp นี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนประมาณ 38 GWh ต่อปี คิดเป็นประมาณ 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัท ซึงจะช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ 26,000 ตันต่อปี เทียบได้กับการมีรถวิ่งบนถนนน้อยลงประมาณ 4,300 คัน

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกันกว่า 62,000 แผง เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล 36 สนาม ใช้เวลาก่อสร้างเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนแม้จะเป็นการทำงานภายใต้ข้อกำหนดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 TotalEnergies ให้การสนับสนุนเงินทุนทั้งหมดสำหรับโครงการนี้และให้พลังงานหมุนเวียนแก่เบทาโกรผ่านข้อตกลงการซื้อพลังงานระยะเวลา 20 ปี ทำให้บริษัทดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานได้อย่างมาก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่เบทาโกรเป็นผู้นำของไทยในด้านธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมอาหารผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เช่น ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and Well-being) บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible consumption and production) และความร่วมมือกัน (Partnerships) ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เบทาโกรได้เลือก TotalEnergies เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพลังงานสะอาด และวางแผนจะขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานทุกแห่งของบริษัท

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า "การใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะนำเบทาโกรสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ในด้านความมุ่งมั่นต่อ "การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ" นอกเหนือไปจากการทำให้แน่ใจว่าจะได้ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ยังให้คุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา และเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องอย่างชัดเจนในการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เครือเบทาโกรตั้งเป้าที่จะขยายการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สู่โรงงานทุกแห่งของเรา"

คุณ Gavin Adda ซีอีโอของ TotalEnergies กล่าวว่า "ลูกค้ามาหา TotalEnergies เพื่อทำธุรกิจในแบบที่ยั่งยืน โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้จัดการได้คุ้มทุนมากขึ้น เบทาโกรต้องการพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ให้ส่งมอบโครงการอย่างประสบความสำเร็จและปลอดภัยแม้ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 TotalEnergies ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าด้วยมุมมองด้านเทคโนโลยี การระดมทุน และเชิงพาณิชย์ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรพลังงานระยะยาวกับเบทาโกร และภูมิใจที่พวกเขาไว้วางใจเราในโครงการสำคัญเช่นนี้"

เกี่ยวกับ Betagro

เครือเบทาโกรเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยในธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร เครือเบทาโกรได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลมากมายในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ครอบคลุมหลากหลายส่วนตั้งแต่อาหารสัตว์ การพัฒนาปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับบริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเชื่อของบริษัทที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมผ่านอาหารที่คุณภาพดีกว่าเดิม ปลอดภัยกว่าเดิม และราคายุติธรรม ด้วยความเชื่อว่าผู้คนต้องมีตัวเลือกและสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และราคายุติธรรม ที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์ และชีวิตมนุษย์เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยื่น www.bet/…gro.com

เกี่ยวกับ TotalEnergies

TotalEnergies คือบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่ผลิตและขายพลังงานในระดับโลก ทั้งน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพ แก๊สธรรมชาติและแก๊สชีวภาพ พลังงานหมุนเวียนและกระแสไฟฟ้า พนักงาน 105,000 คนของเราต่างมุ่งมั่นที่จะให้พลังงานในราคาจับต้องได้ สะอาด ไว้วางใจได้ และเข้าถึงได้มากขึ้นแก่ผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ TotalEnergies ดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศ โดยใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านเป็นหัวใจหลักของโครงการและการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ติดต่อเบทาโกร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
กัญญ์รกรณ์ เรืองสมบูรณ์ | โทร: 02 833 7505 | [email protected]
นทีทิพย์ ธชาลุภัต | โทร: 02 833 7502 | [email protected]

Total Solar Distributed Generation Contact

สื่อมวลชนติดต่อ: [email protected]

ข้อควรระวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีผลตามกฎหมาย บริษัทที่ TOTAL SE เข้าไปลงทุนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เป็นนิติบุคคลที่แยกจากกันชัดเจน ดังนั้น TOTAL SE จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ในเอกสารฉบับนี้ คำว่า "Total" "Total Group" และกลุ่มบริษัท บางครั้งใช้เรียกแทนบริษัทเพื่อความสะดวก เช่นเดียวกับคำว่า "เรา" และ "ของเรา" ที่อาจใช้กล่าวถึงบริษัทในเครือหรือผู้ที่ทำงานให้บริษัท

เอกสารฉบับนี้อาจมีข้อมูลและข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจและสมมติฐานโดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน และการกำกับดูแล ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในอนาคตและขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งนี้ TOTAL SE และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือข้อความคาดการณ์อนาคต วัตถุประสงค์ หรือแนวโน้มใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ สถานการณ์ความคืบหน้าในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ๆ

รูปภาพ - mma.prnewswire.com/…ies.jpg

คำบรรยายภาพ - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ Total Solar DG ติดตั้งบนหลังคาโรงงานแห่งหนึ่งของเบทาโกรที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๐๑ BAM ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานี
๑๕:๒๔ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration
๑๕:๔๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
๑๕:๓๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
๑๕:๕๘ Traveloka ส่งแคมเปญ 'Welcome to Thailand Again' ชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสความตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยอย่างปลอดภัย
๑๕:๓๓ กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 33.15-33.60 ภัยเงินเฟ้อโลกคุกคาม
๑๔:๐๔ TPCH ใจป้ำ!
๑๕:๒๐ เมืองเหิงสุ่ยจัดงานวิ่งมาราธอน Hengshui Lake Marathon National Marathon Championships (Hengshui Station) ประจำปี
๑๔:๑๔ Good Food Good Feel วันดีดีกับอาหารดีดีที่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ช้อปปลอดภัยสไตล์ New
๑๔:๔๙ ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน