ปลัด อว. นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. อาทิ ดร. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 28 จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวง อว. โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. และคณะผู้บริหาร มจธ. ให้การต้อนรับ
ปลัด อว. นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อว. ขานรับนโยบายชาติ ที่จะฉีดวัคซีนให้แก่คนไทยให้ได้ 70% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสามารถกลับมาดำเนินกิจการต่างๆ ได้ตามปกติ จึงได้มีนโยบายให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้รับวัคซีนมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถกลับมาทำการเรียนการสอนได้อย่างปกติ และได้ขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในกำกับของ อว. ที่มีความพร้อม เปิดเป็นศูนย์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตั้งเป้าฉีด 3-5 หมื่นคนต่อวัน และหากการจัดสรรวัคซีนสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้สูงถึง 100,000 คนต่อวัน มจธ. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยให้บริการวัคซีนที่มีศักยภาพและมีความสำคัญในพื้นที่โดยสามารถให้บริการฉีดวัคซีนสูงถึง 1,000 คนต่อวัน ซึ่งพื้นที่โดยรอบ มจธ. ไม่มีสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่สามารถรองรับประชากรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. ได้กล่าวว่า มจธ. ได้จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนภายใต้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางปะกอกซึ่งเป็นพันธมิตรในการส่งบุคลากรทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์บางส่วนมาสนับสนุนการทำงาน โดย มจธ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคภายใต้การสนับสนุนของ อว. และ ทปอ. ในเดือนมิถุนายนจำนวน 6,000 โดส หน่วยฉีดวัคซีน มจธ. เริ่มเปิดให้บริการกับนักศึกษาบุคลากรตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในช่วงต้นได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน 2,000 โดส และให้บริการฉีดวัคซีนให้นักศึกษาบุคลากรเสร็จสิ้นแล้ว 2,200 คน และได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ช่วงที่สองจำนวน 2,000 โดสซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 และตั้งเป้าให้บริการวัคซีนแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่องจนครบตามเป้าหมายที่ มจธ. วางไว้ ซึ่งหาก มจธ.ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างเพียงพอ ก็สามารถดำเนินภารกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงตามการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางเพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.ได้กล่าวขอบคุณ มจธ.ที่ได้จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนถาวรขึ้นภายในมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก ภายใต้การสนับสนุนของ พญ.เจรียง จัทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก - ปิยะเวท และขอขอบคุณ มดอาสา มจธ.จำนวนกว่า 300 คน ที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาทำงานในหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรอบข้างให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และขอส่งกำลังใจให้กับทีมงานและอาสาสมัครทุกท่านให้ทำงานในภารกิจนี้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปลัด อว. นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๒ หาดทิพย์ ครองผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 5
๑๔:๐๓ บอร์ด TVD อนุมัติลงทุน 2 ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 'นาสเกต รีเทล' สตาร์ตอัพจออัจริยะ และ 'เฟิร์สไมล์'
๑๔:๒๓ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SAP Business One
๑๔:๔๐ พีทัล เสิร์ชคว้ารางวัลไอเอฟ อวอร์ด 2565 ส่งสัญญาณความมุ่งมั่นต่อโปรแกรมสืบค้นรุ่นต่อไป
๑๔:๕๘ สีเดลต้า DPAINTรุกตลาดเคมีก่อสร้าง ตั้งเป้ายอดรวมโต 25%-30% ชี้มาร์จิ้นฟื้น
๑๔:๕๐ ที่สุดแห่งความมันส์แห่งปี แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022 รู้จักโซนใหม่ เสริมความแรงหนึ่งเดียวแลนด์มาร์คคนรักรถแต่ง
๑๔:๓๓ กสิกรไทย แจกฟรี ธีมมินเนี่ยน บน K PLUS พร้อมให้ช้อปสินค้ามินเนี่ยนราคาพิเศษบน K market
๑๔:๒๒ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ปรับภาพลักษณ์ ทรานฟอร์ม สู่ เมย์แบงก์ ยุคใหม่เปิดตัวผู้บริหารนิวเจน เสริมทัพแข็งแกร่ง
๑๔:๐๐ จอยส์ไบโอเปิดตัวชุดตรวจ SARS-COV-2 Antigen Rapid Test ตรวจโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ได้
๑๔:๔๗ WINMED จับมือ NRF ผนึกกำลัง รุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ดังระดับโลก