สยามพิวรรธน์ ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมพลัง "สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย"ผนึกพันธมิตรเข้าช่วยเหลือชุมชน

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘:๑๒
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ "ไอคอนสยาม" และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ประกาศความมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ประสานพลัง "สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย" ครั้งสำคัญ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
สยามพิวรรธน์ ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมพลัง สยามรวมใจ ไทยช่วยไทยผนึกพันธมิตรเข้าช่วยเหลือชุมชน

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายส่งเสริมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างความยากลำบากให้กับผู้คนอย่างมาก สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 64 ปี และได้ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต โดยนับตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สยามพิวรรธน์ได้ผนึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมไปถึงผู้คนอีกจำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ "สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย" ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมในทุกมิติ แบ่งเป็น ไทยช่วยไทย, ไทย SAFE ไทย, และ ไทยช้อปไทย นับเป็นปรากฏการณ์รวมพลังครั้งสำคัญของธุรกิจค้าปลีกกับเหล่าพันธมิตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแกร่งให้กับประเทศเช่นนี้"

"ไทยช่วยไทย" ส่งเสริมให้คนไทยช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกัน           

สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังต้องการการเยียวยาและฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน สยามพิวรรธน์ จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวคิด "ไทยช่วยไทย" อย่างเป็นรูปธรรม

รวมพลังร้านค้าผู้เช่าและพันธมิตรช่วยเหลือชุมชนกว่า 100,000 คน

สยามพิวรรธน์ ได้ผนึกกำลังร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รวมทั้งพันธมิตรองค์กรชั้นนำ เข้าช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ โดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด อาทิ ได้เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด จัดระเบียบด้านสุขอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ให้กับผู้ค้ารายย่อย ตลอดจนเข้าไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าริมถนนเจริญนคร ในการจัดร้านตามมาตรการสุขอนามัยที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้ ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 สยามพิวรรธน์ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าผู้เช่า และองค์กรพันธมิตร ร่วมมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ โดยจัดสรรนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยรวมผู้ได้ที่รับความช่วยเหลือแล้วเป็นจำนวนกว่า 100,000 คน

เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้มีรายได้หมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ สยามพิวรรธน์ได้ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยแหลือผู้ประกอบการค้าปลีก เกษตรกรชุมชน พ่อค้าแม่ค้า SME ให้มีรายได้และสามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

  • Market Fest เปิดตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพ
  • SME Fest สนับสนุนพื้นที่จัดตลาดประชารัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
  • Food Fest ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีพื้นที่ขายชดเชยรายได้ที่หายไป

นอกจากนี้ ยังวางแผนจัดงานเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ เสริมความแข็งแกร่งทางด้านสุขภาพจิตให้กับคนไทยในช่วงเวลาที่สังคมต้องการความรักและการแบ่งปัน

 "ไทย SAFE ไทย" สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านสาธารณสุข เปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ให้การสนับสนุนวาระแห่งชาติเปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล โดยสยามพารากอน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ใจกลางกรุง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

ด้านไอคอนสยาม ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสถานที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ ICONSIAM Art Space ชั้น 8 ท่ามกลางบรรยากาศมองเห็นทัศนียภาพของสายน้ำเจ้าพระยาอันงดงาม ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการเกิดความผ่อนคลาย ทั้งยังบริการและดูแลทุกคนภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมากมายอาทิ โครงการ "สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน" ระดมทุนบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, มอบชุด PPE จำนวน 4,000 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

"ไทยช้อปไทย" กระตุ้นเศรษฐกิจไทยและการจับจ่ายใช้สอยให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ในช่วงภาวะวิกฤติที่ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจทั้งระบบในทุกแขนง เป็นช่วงเวลาที่ต้องการการผนึกกำลังและศักยภาพจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน สนับสนุนและกระตุ้นการจับจ่ายโดยอุดหนุนสินค้าไทยและผู้ประกอบการในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้เช่าและพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีกว่า 5,000 ราย สยามพิวรรธน์ได้ช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทาง รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าค่าบริการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า ช่วยเสริมสภาพคล่องให้บรรดาร้านค้าในศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย คู่ค้า กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร สุขสยามได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เสริมสภาพคล่อง เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สยามพิวรรธน์ตระหนักในความสำคัญของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และเราจะอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนคู่ค้าของเราอย่างดีที่สุด

เตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและลดภาระค่าครองชีพ

สยามพิวรรธน์วางแผนจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสาขาภายใต้แนวคิด "ไทยช้อปไทย" สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ ซึ่งต้องการพลังสนับสนุนจากประชาชนคนไทยทุกคนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วยคนไทยด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมต่อไป

โดย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้ง ไอคอนสยาม กว่า 5,000 แบรนด์ วางแผนจัดแคมเปญพิเศษในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคมศกนี้ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคให้ได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดเพิ่มความคุ้มค่าในการจับจ่ายอีกด้วย

"สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย" คือการรวมพลังใจของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ต้องการความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากประชาชนไทยและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ ขณะเดียวกันผู้ที่ร่วมสนับสนุนก็จะได้รับความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เป็นแรงพลังบวกที่มีคุณค่าและช่วยผลักดันสังคมไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ แล้วประเทศไทยจะกลับมายืนหยัดและเข้มแข็งได้อย่างสง่างาม" นางมยุรี กล่าว : ข้อมูลโดย ศุภริศร์ เนตรเขียน PR Senior Director สยามพิวรรธน์

ที่มา: สยามพิวรรธน์

สยามพิวรรธน์ ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมพลัง สยามรวมใจ ไทยช่วยไทยผนึกพันธมิตรเข้าช่วยเหลือชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!