ครั้งแรกกับการยกระดับการดูแลโภชนาการในประเทศไทย แอ๊บบอตฯ จัดทำโครงการ Nutrition Expert-ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๔๘
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "Nutrition Expert Corner" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านโภชนาการของเภสัชกรชุมชนกว่า 300 คนจากร้านขายยา 170 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาใช้บริการร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การดูแลโภชนาการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคไต โดยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้เรื่องโภชนาการเข้ารับคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของบริษัท แอ๊บบอตฯ กล่าวว่า "โภชนาการที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต บริษัท แอ๊บบอตฯ ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดจึงร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยดำเนินการส่งมอบความรู้ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศโดยโครงการนี้จะช่วยเน้นย้ำถึงบทบาทของเภสัชกรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการดูแลโภชนาการที่สมดุลจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัท แอ๊บบอตฯ มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย ซึ่งบริษัท แอ๊บบอตฯ ได้นำเอาหลักการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนทางการแพทย์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ เอนชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วน ที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ, กลูเซอนา อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โปรชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักตัวลดลง และเนปโปร อาหารสูตรสำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่และของเหลว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ การมีภาวะโภชนาการที่สมดุลมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
โดยในโครงการครั้งนี้ที่เรามุ่งเสริมความรู้ให้แก่เภสัชกรผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยเฉพาะจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

  1. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
  2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  3. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  4. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไต

"นอกจากนี้ผลการสำรวจ ยังพบว่าเภสัชกรอยู่ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของผู้คนเพราะมีความน่าเชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง การจัดโครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในครั้งนี้จึงมีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลโภชนาการและการรับประทานอาหารเพื่อยกระดับสุขภาพของผู้คนทั้งกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับคำแนะนำเรื่องโภชนาการได้ที่เคาน์เตอร์ Nutrition Expert ที่ร้านขายยาใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"

นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา นายกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้านขายยา ซึ่งถือเป็นทางเลือกแรกของผู้ป่วยที่จะขอคำปรึกษาจากเภสัชกร ด้วยความร่วมมือกับแอ๊บบอตภายใต้ โครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในครั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับทักษะองค์ความรู้ของเภสัชกรเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการและโรคเรื้อรัง ตามปณิธานของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย และความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานความเป็นเลิศของเภสัชกรและการบริการของร้านขายยาให้ดียิ่งขึ้น"

ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินชื่อดังตัวแทนคนรักสุขภาพ กล่าวว่า "การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่การมีร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สำหรับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของผมเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หมั่นหาเวลาออกกำลังกายทุกวันและที่สำคัญคือต้องคิดบวกอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยไม่ต้องรอให้อายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอย่างเภสัชกรใกล้บ้านยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันอีกด้วย โครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนและเภสัชกรในชุมชน รวมถึงช่วยยกระดับสุขภาพของคนไทยอีกด้วย"

ที่มา: เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๓ ดิสนีย์ชวน นนน กรภัทร์ อวดของรักของสะสม ในงานแถลงข่าว Disney Toy Expo Thailand 2024 ครั้งแรกใน Southeast
๑๗:๑๑ TikTok Shop จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน กดปุ่มสตาร์ทโครงการ 'TikTok for OTOP' เฟส 2 ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ก้าวสู่ Digital Economy
๑๗:๐๑ พิเศษ! เฉพาะคนอยากมีคอนโดมิเนียม! ธอส. นำทรัพย์เด่นกว่า 700 รายการ ลดสูงสุด 50% จัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม
๑๖:๒๑ CC DOUBLE O x The Simpsons คอลลาบอเรชั่นล่าสุดในคอนเซ็ปต์ LET THE GOOD TIMES ROLL. ปล่อยใจให้สนุกไปกับสีสันและทุกช่วงเวลาดีๆ
๑๖:๔๔ LOVEiS ENT. เซอร์ไพรส์ความพิเศษเพื่อตอกย้ำความปังของเพลงดอกไม้ที่รอฝน(spring) ผลงานจากปลายปากกาของ แอ้ม อัจฉริยา และสองเพื่อนซี้ THE TOYS X NONT
๑๖:๒๑ รวมสุดยอดความสนุก ฟินสุดกับอนิเมะเรื่องเยี่ยมใหม่แกะกล่อง พบกับความบันเทิงครบรส คุณภาพเกินต้าน บนแอป iQIYI
๑๖:๑๑ โออาร์ มุ่งส่งเสริม โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน และ โครงการไทยเด็ด ในพื้นที่ภาคเหนือ เดินหน้าสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๑๖:๕๕ ธอส. MOU โครงการ GHB Big Family ร่วมกับ SAM ซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก SAM วันนี้ มีโอกาสรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก
๑๖:๐๒ ชุดตรวจปัสสาวะแมว เช็กแมวเสี่ยงไต นิ่ว กระเพาะปัสสาวะ ใช้ง่าย รู้ผลไว รักษาโรคก่อนลุกลาม
๑๖:๑๐ เอ็มซี20 ดาวแห่งกู๊ดวูด เฟสติวัล ออฟ สปีด 2024