ปลัดฯ ดีอีเอส อบรม "Digital Mindset for Digital Tranformation" ในหลักสูตร(GCIO) รุ่นที่ 30 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

พฤหัส ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๕
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO) รุ่นที่ 30 ในหัวข้อ "Digital Mindset for Digital Tranformation" (Video Conference) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรดังกล่าว ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  มุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
ปลัดฯ ดีอีเอส อบรม Digital Mindset for Digital Tranformation ในหลักสูตร(GCIO) รุ่นที่ 30 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๖ คณะเภสัชฯ ม.อ.สุดเก่งคว้า 'สถาบันตัวอย่าง' จากกระทรวงสาธารณสุข โชว์มาตรฐานการเรียนและการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๑๗:๑๔ เทรนด์ไมโคร เปิดวิสัยทัศน์ชี้ภาพรวมภัยคุกคามครึ่งปีหลัง พร้อมเปิดตัว Vision One แพลตฟอร์มขั้นสุด สร้างเกราะป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เชิงรุก
๑๗:๑๙ GBS คัดหุ้นเด่นเดือนสิงหาคม ชูกลุ่มแจ้งงบ Q2 เด่น-WFH 100%
๑๗:๒๓ แลนเซสส์ (LANXESS) เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการของ Emerald Kalama Chemical โดยสมบูรณ์
๑๗:๔๙ สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564
๑๗:๓๓ Kept by krungsri คว้า 2 รางวัลจาก The Asian Banker ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
๑๗:๐๔ รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ สาขาการขายสินค้าออนไลน์
๑๗:๕๘ ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร
๑๗:๓๖ 1 วันกับ HUAWEI MatePad 11 ทำงานสไตล์คนรุ่นใหม่ยังไงให้งานรุ่งและชีวิตเริด
๑๗:๒๒ วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี