สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑
นายถาวร หมู่ผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เข้าพบปะและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง โดยดำเนินการฝึกระยะที่สองจำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน ณ บริษัท น่านนครแบมบู จำกัด อ.เวียงสา จังหวัดน่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๑ บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายกองทุน KKP GIMPACT-H เน้นลงทุนในหุ้นของกิจการทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๙:๐๐ UST ประกาศแผนจ้างพนักงานใหม่กว่า 10,000 ตำแหน่งในปี 2021
๐๙:๐๐ พาณิชย์ หนุนนักออกแบบไทยบุกตลาด E-Commerce รับกำลังซื้อเทศกาลช้อปปิ้ง 8.8 จับมือ Shopee เปิด POP UP Store
๐๙:๒๕ ขับเคลื่อน MOU ส่งเสริมการมืองานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ
๐๙:๑๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๐๙:๔๙ LINE อาสาส่งพลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ WE LOVE YOU
๐๙:๔๖ ไอคอนสยาม และวันสยาม ขานรับนโยบายภาครัฐผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหาร ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery
๐๙:๓๐ เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา มรภ.สุรินทร์
๐๙:๓๓ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
๐๙:๔๖ NT พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน Optical Fiber Cable ในโครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ จ.ขอนแก่น