FWD ประกันชีวิต เปิดตัว ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง พร้อมรับมือโรคร้ายแรง และโรคชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้คุณใช้ชีวิต อย่างอิสระ คุ้มครองสูงสุด 170%

พฤหัส ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๙
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD insurance) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันแนวคิดใหม่ "ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง" (CI Future Cover Mod Huang) เพื่อสร้างพลังแก่ตัวแทนขายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ชูจุดเด่นความคุ้มครอง ปลดล็อคคำนิยามของโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ และครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุ ตัวช่วยพร้อมดูแล ลดความกังวลจากภาระค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงยามเจ็บป่วย หรือหากเจ็บป่วยหนักกะทันหัน จนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,010 บาท* สำหรับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท คุ้มครองสูงสุด 170% ของทุนประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
FWD ประกันชีวิต เปิดตัว ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง พร้อมรับมือโรคร้ายแรง และโรคชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้คุณใช้ชีวิต อย่างอิสระ คุ้มครองสูงสุด 170%

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย จากการสำรวจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสวนดุสิตโพล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า 70% ของคนไทยเป็นกังวลเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากที่สุด โดยมองหาความคุ้มครองโรคร้ายแรงและเจ็บป่วยรุนแรง ตลอดจนครอบคลุมโรคอุบัติใหม่

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมทางการเงิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งนี้ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงถือเป็นอีกสิ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับทุกครอบครัว เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการวางแผน โดยเฉพาะการวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมทุกระยะ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้เปิดตัวล่าสุด "ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง" เป็นแบบประกันแนวคิดใหม่ นอกจากคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว ยังครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุรวมถึงโรคอุบัติใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศ ช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ครั้งแรกในประเทศไทยกับประกันแนวคิดใหม่ไม่ซ้ำใคร "ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง" ที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองทั้งหมด และหากเป็นโรคที่ไม่ตรงกับคำนิยามก็จะไม่สามารถได้รับผลประโยชน์นั้นได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่นอกเหนือไปจากโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ที่ให้ความคุ้มครองอยู่ในปัจจุบัน ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้บริษัทฯ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องตรงตามนิยามของโรคร้ายแรง แต่ขอแค่เพียงมีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มเติมอีกด้วย จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต หากมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวล

และพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแบบ new normal และที่สำคัญช่วยให้คุณมั่นใจที่จะเดินหน้าพร้อม 'Celebrate living' สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
คับเว่อร์ เมื่อเป็นโรคชนิดใหม่ โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุ ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

- รับเงินก้อน 50% ของทุนประกันภัย หากต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อเนื่อง 14 วัน หรือในห้องไอซียูต่อเนื่อง 5 วัน*

หมดห่วง เมื่อตรวจพบ 50 โรคร้ายแรง

  • รับเงินก้อน 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Stage) และ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Last Stage)

คุ้มครอง สูงสุด 170% ของทุนประกันภัย
ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน กับผลประโยชน์ที่คุณเคลมไปแล้ว

  • เมื่อมีการเคลมผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Stage) และ/หรือเคลมการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล* ไปแล้ว ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันสำหรับผลประโยชน์ส่วนนั้นในปีถัดไป

*ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามเงื่อนไข เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดโปรดศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ FWD Contact Center 1351

ที่มา: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

FWD ประกันชีวิต เปิดตัว ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง พร้อมรับมือโรคร้ายแรง และโรคชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้คุณใช้ชีวิต อย่างอิสระ คุ้มครองสูงสุด 170%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์