ก.ล.ต. และหอการค้าไทย ร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือภาคเอกชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๔๗
สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทย ซึ่งนำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือถึงประเด็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการระดมทุน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ซึ่งต้องการแหล่งเงินทุนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ก.ล.ต. จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ในตลาดทุนออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดทุนมีส่วนช่วยในการสนับสนุนภาคเอกชนและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ"

สำหรับเครื่องมือระดมทุนที่เหมาะกับกรณีที่กล่าวมาข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือกิจการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องหรือได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าของเดิม (REIT buy-back) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นอกจากนี้ยังมีช่องทางการระดมทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond)* เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และสร้างเสถียรภาพให้ตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว

ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ได้แก่ การระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมถึงการจัดตั้งตลาดรองสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ การระดมทุนผ่าน

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding platform) การระดมทุนผ่านการร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบของนิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) และกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) และการระดมทุนสำหรับกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการศึกษาเครื่องมือระดมทุนอื่น ๆ เพื่อพิจารณาออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๒ PRIME ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี EXIM BANK
๐๘:๑๘ รพ.หัวเฉียว แสดงพลังแห่งการ ให้ ต่อเพื่อนมนุษย์
๐๘:๔๓ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา นำทีมเพื่อนพ้องเติมความสุข วันเดอร์ฟลูไทยแลนด์ 2024 สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
๐๙:๐๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพสอง
๐๙:๓๑ depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน
๐๙:๓๗ NDBS Thailand เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ Successful Trading Business with SAP Business One on HANA วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์
๐๙:๓๖ ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ
๐๘:๐๑ Kaspersky เผย นักเดทออนไลน์เกือบหนึ่งในสี่ หรือ 23% โดนสะกดรอยทางดิจิทัล (stalkerware)
๐๘:๑๑ KK JAPAN CARD FEST 2024
๐๘:๒๔ CKPower กวาดรายได้ 10,941 ล้านบาท ในปี 2566 ปักธงรุกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน