ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 98

ศุกร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๑๒
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 98 ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud Meetings ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง นับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการบริหารและดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้ เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ตามหลักนโยบายเชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัดเจน จัดสรรให้ถูกต้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรม จึงต้องปรับมาใช้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทั้งหมด ซึ่งก็จะถูกใช้เป็นมาตรฐานต่อไป

"สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โดยมุ่งประเด็นการนำไปสู่การปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกท่านให้ความสนใจ เอาใจใส่รับฟังการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและภาคการเกษตรของประเทศต่อไป" ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ การอมรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทั้งหมด จากอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คน เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม) หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ 6 - 7 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ ส.ค. EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
๑๑ ส.ค. นักบุญนาร์โค (Narco-Saints)เผยทีเซอร์แรก! ผลงานสุดประณีตจากผู้สร้างและนักแสดงระดับท็อปของเกาหลี รวมตัวเปิดโปงเรื่องราวสุดระทึก พรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลก 9
๑๑ ส.ค. SGP บุ๊คกำไร 6 เดือน 1,165 ลบ. มีรายได้กว่า 51,415 ลบ. บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น
๑๑ ส.ค. JAS ผลประกอบการครึ่งปีแรก/65 ฟันรายได้รวม 10,186 ล้านบาท
๑๑ ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย
๑๑ ส.ค. Time Lock หยุดเวลาเพื่อเซลล์ผิวหน้าที่อ่อนวัย ปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ ด้วยศาสตร์ตะวันออก ที่เน้นฟื้นฟู 35 จุดฝังเข็มทั่วใบหน้า ผ่าน Meridian
๑๑ ส.ค. มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 - 2022 ต่อเนื่องปีที่ 6
๑๑ ส.ค. จับตาเทรนด์อสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ราคาที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับขึ้น โอกาสทองของคนอยากมีบ้าน
๑๑ ส.ค. กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน
๑๑ ส.ค. เรียน online- เทรดหุ้นให้รวยด้วยกราฟเทคนิค (CHOR01)