สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๓
การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธ์เดลต้าในไทยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายต่อวันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ในขณะที่ SET index ปรับตัวลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังคงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ 6% ในปี 2564 โดยมีการเพิ่มประมาณการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันได้ปรับลดประมาณการเติบโตของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาลงจากตัวเลขที่ประกาศก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ไม่เท่าเทียมกัน
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจาณาช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

  • ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค
  • ในเดือนกรกฎาคม 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ
  • ในเดือนกรกฎาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 84,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,388 ล้านบาท
  • ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 17,741 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 95,558 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 129,185 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
  • ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ mai 1 บริษัท โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN
  • Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 18.0 เท่า และ 27.0 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.3 เท่า และ 19.6 เท่าตามลำดับ
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.55% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.35%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 423,066 สัญญา ลดลง 34.2% จากเดือนก่อน และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 542,283 สัญญา เพิ่มขึ้น 12.0% จากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures เป็นสำคัญ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๓๐ หมอนสุขภาพทูอินวัน (2-IN-1 PILLOW) ตัวช่วยให้คุณนอนเต็มอิ่ม ไม่ปวดคอและไหล่ หลับสบายตลอดทั้งคืน
๑๕:๐๕ TFEX ขยายเวลาซื้อขาย USD Futures และเพิ่ม contract series ของ Silver Online Futures เริ่มปลาย ก.ย. นี้
๑๕:๐๓ นักวิจัยไทยเฉียบ สร้างนวัตกรรมชุดตรวจศัตรูพืชอย่างง่ายแม่นยำสูง รู้ผลไว เกษตรกรตรวจเองได้
ก.ย. ๒๕๖๔
๑๕:๐๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรี เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่หวั่นแม้สถานการณ์โควิด
๑๔:๐๖ ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #71 JWD Business Transformation
๑๔:๔๖ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปล่อยหมัดเด็ด! ปลายปี รุกตลาดคนรักบ้านสายมินิมอล
๑๔:๑๒ ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
๑๔:๐๓ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม
๑๖ ก.ย. MR.DIY ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย อุดหนุนข้าวสารมากกว่า 20 ตัน