WIIK โชว์ผลงานไตรมาส 2/2564 ทำกำไรสุทธิกว่า 33 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๒
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายได้รวมจำนวน 375.52 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 33.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 16.55
WIIK โชว์ผลงานไตรมาส 2/2564 ทำกำไรสุทธิกว่า 33 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 2/2564 รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก ธุรกิจขายท่อในประเทศที่เพิ่มขึ้นจำนวน 18.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.59 รายได้จากธุรกิจติดตั้งท่อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 0.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 219.12 และรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 จำนวน 5.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ำให้โครงการอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานีของบริษัทย่อย

จากความเชี่ยวชาญและทักษะการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ล่าสุดบริษัทได้รับงานบริหารจัดการน้ำใหม่ 2 โครงการคือ ที่นิคมอุตสาหกรรม TFD 2 และที่โครงการจ้างผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม จะเข้ามาสร้างผลการดำเนินงานที่มากขึ้นให้กับกลุ่มบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 3/3564 นี้ไป

ทั้งนี้ บริษัทมี Backlog งานในมืออยู่อีกกว่า 853.73 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อประมาณ 622.58 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการน้ำ (ส่วนที่รับรู้รายได้ภายใน 1 ปี) 231.15 ล้านบาท

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม