วว. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๗
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ
วว. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ วว. ได้นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยแก้ปัญหา สร้างโอกาส เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาว่างงาน บริการทดสอบและปรับปรุงระบบห้องความดันลบ บริการทดสอบหน้ากากอนามัย สร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการ PPE ใช้แล้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขยะปลอดเชื้ออื่นๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการอบรมอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ วทน. ซึ่งพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว เป็นต้น

นอกจากนี้ภารกิจให้บริการด้าน วทน. เพื่อตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  "ฟ้าทะลายโจร"  ซึ่งปัจจุบันวงการแพทย์นำมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ  โดย  วว. มีความเชี่ยวชาญและให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย ( Thai Herbal  Pharmacopoeia : THP )  และด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง  ISO/IEC 17025  สามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแบบผงบด (Crude) และสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง (Extract) โดย วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  ได้แก่ การแตกกระจายตัว   การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก   การตรวจเอกลักษณ์โดย TLC    ปริมาณความชื้นและสารระเหยหลังอบแห้ง    ปริมาณ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)  โดยวิธี HPLC    ปริมาณ Total lactone    นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบการปนเปื้อนโลหะในผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ปรอท   ตะกั่ว  แคดเมียม  สารหนู   ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และยาฆ่าแมลง  และทดสอบปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด สารที่ละลายในน้ำ/แอลกอฮอลล  ในตัวอย่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง

"...ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร วว. ให้บริการในรูปแบบ One stop service พร้อมทั้งบูรณาการดำเนินงานโดยความเชี่ยวชาญของ 3 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบของ วว. มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนั้นค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตไม่สูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบไทย และนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้ว เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการ "การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร" ติดต่อได้ที่  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80  โทรสาร   02 323 9165   E-mail : [email protected]

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๐ สุดปัง! ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดจาก DirectAsia ชุด 'ความสัมพันธ์ออนไลน์' ชูจุดเด่น รับสายไวภายใน 5 วินาที โทรกลับไวภายใน 30 วินาที ถึงที่เกิดเหตุไว 30 นาที
๐๘:๑๒ กรุงศรีเผยผลกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2564 จำนวน 27,409 ล้านบาท ดันสินเชื่อพาณิชย์โตต่อเนื่อง หนุนสภาพคล่องลูกค้า
๐๙:๔๑ รมว.สุชาติ สั่งกสร. ลงพื้นที่เจรจาหาข้อยุติโรงงานไฟไหม้ย่านกิ่งแก้ว นายจ้าง เผยยืนยันไม่ลอยแพลูกจ้างแน่
๐๙:๔๓ ช่อง MONO29 รวบสี่ซุปตาร์สาวนำทัพ ลิตเติ้ล วูเมิน หนังดี สวยงาม ลงตัว ครั้งแรกฟรีทีวี ส.23 ต.ค.นี้
๐๙:๓๕ SPU พร้อมลุย 3?3 ลีกอาชีพ ครั้งแรกของไทย
๐๘:๕๗ JT Express Thailand ปูพรมส่งมอบความช่วยเหลือทั่วประเทศไทยในโครงการ ปันน้ำใจเพื่อคนไทย
๐๘:๒๔ ตู้จดหมายติดผนังเฮเฟเล่ ดีไซน์ของความมีระดับ สะท้อนบรรยากาศ เพิ่มประโยชน์ให้บ้านอย่างลงตัว
๐๘:๐๗ การ์ทเนอร์เผย 3 ธีมหลักเทคโนโลยีในวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ปี 2564
๐๘:๒๗ สวยออร่าพุ่ง! แต้ว-ณฐพร นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ GlowX Hydro Matt
๐๘:๐๐ LTI ทำรายได้ต่อปีทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ