เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๕๖
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 39 สถาบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการการตลาดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34 
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34

ซึ่งเป็นโครงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงในสายงานด้านการตลาด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับคอร์สเรียนสุดเข้มข้นในภาคทฤษฎี จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่จะมาถ่ายทอดในสิ่งที่นักการตลาดต้องรู้มากถึง 26 หลักสูตร และในภาคปฏิบัติ ที่ทุกคนจะได้ลงมือทำโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ โดยในปีนี้ทางโครงการได้มีการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาโครงการ 

โครงการ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจทำงานสายการตลาด โดยไม่จำกัดคณะและสาขาที่เรียน รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้

 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและสาขา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2564 (นักศึกษาที่จะจบ3 ปีครึ่ง จะต้องมีใบรับรองจากทางสถาบัน) หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. มีหน่วยกิตวิชาทางการตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต
 3. ไม่ได้ทำงานประจำตลอดระยะเวลาการอบรม
 4. ไม่เข้าร่วมการอบรมอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
 5. ผ่านการสอบรอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์

 กำหนดการของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564
 • สอบปรนัย 28 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ 4 กันยายน - 5 กันยายน 2564
 • ปฐมนิเทศ 19 กันยายน 2564
 • อบรมภาคทฤษฎี 20 กันยายน - วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • อบรมภาคปฏิบัติ 1 - 26 พฤศจิกายน 2564
 • นำเสนอแผนและปิดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ประธานโครงการฯ

คุณมีน โทร. 087-458-2211

อีเมล : [email protected]

ที่มา: ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๙ ก.ล.ต. ผนึก NDID ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในโลกดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน
๑๖:๑๐ พิธีประกาศรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีบีเอ็น ครั้งที่ 12 เดินหน้าขยายวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมการเกษตรให้ก้าวไกล
๑๖:๕๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
๑๖:๒๔ CITE DPU จับมือ ECAM ม.ดังด้านวิศวกรรมจากฝรั่งเศส จัดโครงการอบรม Robotic Summer [email protected] หวังสร้างการเรียนรู้ด้าน Technical และ
๑๖:๔๖ มอบรางวัลโค้ก ซ่าทุกเบรก
๑๖:๓๐ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงจุดยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
๑๖:๔๑ 'ดุล' เกียรติศักดิ์ สิงห์งาม Bitkub ICON นักลงทุนรุ่นใหม่ ของ SPU ตัวแทนหนึ่งเดียวจาก ม.เอกชน
๑๖:๓๖ วว. เข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network สมาชิกนำเสนอผลงาน รับฟัง ระดมความคิดเห็น เพื่อดำเนินการในปี
๑๖:๒๕ เศรษฐกิจเดินหน้า คนไทยอยากใช้จ่ายสูงสุดในช่วงครึ่งปี 'ฮาคูโฮโด' เสนอแบรนด์ เน้นกลยุทธ์เพิ่มความสุขกับครอบครัว ภายใต้ชีวิต NOW
๑๕:๓๐ กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 35.25-35.70 ลุ้นรอยต่อระหว่างเงินเฟ้อสู่เศรษฐกิจโลกถดถอย