CHAYO บุ๊คงบ 6 เดือน กำไร 100 ลบ. ครึ่งปีหลังโอกาสทองเพิ่มงบซื้อหนี้เข้าพอร์ต มั่นใจรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 25%

พุธ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๐
"ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO" ย้ำภาพรวมธุรกิจซื้อหนี้แกร่ง ผลงานครึ่งปีแรก 2564 มีกำไรกว่า 100 ลบ. เติบโต 15.47% รายได้รวมเกือบ 333 ลบ. เพิ่มขึ้นกว่า 43% "สุขสันต์ ยศะสินธุ์" ซีอีโอ มั่นใจแนวโน้มปีนี้รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 25% ตามแผนแน่นอน พร้อม ทุ่มงบลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารในปีนี้เพิ่มเป็น 2,500 ลบ. จากเป้าเดิมที่วางไว้ประมาณ 2,000 ลบ. รับสถาบันการเงินเร่งขายหนี้เพิ่มช่วงครึ่งปีหลัง เผยปัจจุบันตุนพอร์ตหนี้ทั้งสิ้นกว่า 65,000 ลบ.
CHAYO บุ๊คงบ 6 เดือน กำไร 100 ลบ. ครึ่งปีหลังโอกาสทองเพิ่มงบซื้อหนี้เข้าพอร์ต มั่นใจรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 25%

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 332.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.85 ล้านบาท หรือ 43.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่รายได้รวมอยู่ที่ 231.90 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 100.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.42 ล้านบาท หรือ 15.47% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 105.36 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 บริษัทได้มีการซื้อพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพชนิดไม่มีหลักประกันมาบริหารเพิ่มเติมมากขึ้น จึงส่งผลให้ในงวดเดือนแรกของปีนี้มีรายเพิ่มมากขึ้น

ในงวด 6 เดือนของปีนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 261.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.7% ของรายได้ โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 86.12 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทมีรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 156.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20 ล้านบาท หรือ 29.06% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 35.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 14.60 ล้านบาท หรือลดลง 29.34 % โดยมีกำไรขั้นต้น 120.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76.9% ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2563 ที่อยู่ที่ 76.1%

"กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 2 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุของการลดลงส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และการลดลงของกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว" นายสุขสันต์ กล่าว

นายสุขสันต์ กล่าวถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2564 บริษัทฯ มองว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมาย ประกอบกับในไตรมาส 3/2564 จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงที่ทางสถาบันการเงินจะเร่งทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมามากขึ้นและจะมากที่สุดในไตรมาส 4/2564 โดยบริษัทได้เพิ่มงบลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารในปีนี้เป็น 2,500 ล้านบาท จากเดิมที่วางเป้าไว้ที่ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนของ CHAYO ประมาณ 1,200 -1,580 ล้านบาท ส่วนอีก 920 ล้านบาท เป็นงบลงทุนของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด (Chayo JV)

โดยเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร มาจากเงินที่บริษัทได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนประมาณ 1,120 ล้าน (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 30 มิถุนายน 2564) และเงินจากการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 1,000 ล้านบาทและเงินสดคงเหลือของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อคงค้าง (Outstanding Loan) ขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.2 - 1.5 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งปีแรกได้ซื้อหนี้มาเพิ่มแล้วประมาณ 2,300 ล้านบาท ส่งผลให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีพอร์ตหนี้ที่บริหารทั้งสิ้นประมาณ 65,000 ล้านบาท

"ในส่วนของรายได้ปีนี้มั่นใจเติบโตทะลุเป้า 25% ได้ตามแผน เนื่องจากแนวโน้มรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงไฮซีซันของการซื้อ ขายหนี้ด้อยคุณภาพ โดยคาดว่าจะหนุนให้บริษัทสามารถเติบโตได้สูงตามเป้าหมาย โดยคาดว่าครึ่งปีหลังนี้สถาบันการเงินจะนำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ออกมาขายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจ สถาบันการเงินจะนำ NPL ออกมาขาย เพื่อการบริหารจัดการตัวเลข NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม" นายสุขสันต์ กล่าว

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๓๐ สิ่งที่ทำให้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่น
๐๙:๓๙ สทนช. เร่งพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนทุกพื้นที่
๐๙:๕๖ สอวช. แนะสถาบันอุดมศึกษาสร้างระบบนิเวศ ส่งเสริมนักวิจัยนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ชี้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๐๙:๒๕ คูปองสุดคุ้ม ทางด่วนศรีรัช-วงแหวน พร้อมขายแล้ววันนี้
๐๙:๐๖ สกายเวิร์ท โชว์ศักยภาพ ติดท็อป 3 ผู้นำตลาดสมาร์ททีวีที่มียอดขายออนไลน์ดีที่สุด ก่อนรุกหนักจัดโปรฯ ส่งท้ายปี หวังดันยอดขายสิ้นปีโต
๐๙:๔๗ ไขสูตรสำเร็จ 'เอนเกจเมนท์ - เอนเตอร์เทนเมนท์' จิ๊กซอร์สำคัญในการปั้น 'ช้อปปี้' พร้อมพาส่องเช็คลิสต์ฉลอง 12 เดือน 12 ในมหกรรม Shopee 12.12 Birthday
๐๙:๕๖ กระทรวงคมนาคม ลงนามต่ออายุความร่วมมือไทย-เยอรมัน (JDI) ดีเดย์เปิดสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย และเปิดงานสัมมนา รถไฟฟ้าความเร็วสูง
๐๙:๓๘ Market Village Hua Hin ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ASEAN Public Toilet Standard ประจำปี
๐๙:๐๐ การแข่งขัน 2022 IMA AsiaPac Student Case Competition เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
๐๙:๓๙ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ จัดโครงการ ปลูกป่าบูรณาการ จ. นครราชสีมา