บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเสริมทัพพอร์ตด้วยหุ้นโครงสร้างพื้นฐานกับกองทุน SCBGIF และ SCBRMGIF เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๐
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่กระจายวัคซีนครอบคลุมประชากรในระดับสูง ซึ่งคาดว่าในระยะถัดไปจะยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้สามารถขยายตัวได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนะนำกองทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงและต้องการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนเพื่อต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อได้ในทุกช่องทางรวมถึงผู้สนับสนุนการขายทุกราย ได้แก่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCB Global Infrastructure Equity Fund : SCBGIF) เป็นกองทุนประเภท Active เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ DWS Invest Global Infrastructure (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) IDH (P) ในสกุลเงินยูโร บริหารงานภายใต้ความดูแลของ DWS Investment GmbH มีนโยบายลงทุนในหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่ลักษณะรายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มการปรับตัวไปกับเงินเฟ้อ จึงเสมือนเป็นการป้องกันเงินเฟ้อให้กับเงินลงทุน สำหรับโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่ลงทุนนั้นจะเป็นสินทรัพย์หรือการให้บริการที่เป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการลงทุนที่มีการควบคุมหรือการผูกขาดทั้งจากภาคเศรษฐกิจ เช่น การขนส่ง สาธารณูปโภค พลังงาน คลังสินค้า โทรคมนาคม และภาคเอกชน เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกทางสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการพิจารณาคดี เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

สำหรับกองทุน SCBGIF เป็นกองทุนที่ติดอันดับจากมอร์นิ่งสตาร์ในทุก Share Class ทั้งยังเป็นกองทุนที่สามารถทยอยลงทุนได้ในทุกช่วงสภาวะของตลาด และเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากจะมีสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นผสมอยู่แต่มีโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวสูงกว่า โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนถึง 3 Share Class ได้แก่ (1) SCBGIF - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ มีกำหนดรับซื้อคืนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (2) SCBGIFP - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล โดยทั้ง SCBGIF และ SCBGIFP จัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Infrastructure ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564) และ (3) SCBRMGIF - ชนิดกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จัดเป็นกองทุน 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Infrastructure ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564) ?

"นับตั้งแต่ต้นปีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่การกระจายวัคซีนครอบคลุมประชากรในระดับสูง สำหรับในระยะถัดไปคาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก จะยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงสามารถขยายตัวได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ประกอบกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์อย่างเดลต้า จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มากนัก รวมถึงการผ่านร่างงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 จะเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยโลกจะทรงตัวในระดับต่ำต่อไป จากการคาดการณ์ของคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (Federal Open Market Committee หรือ FOMC) ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อาจเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2023 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่นยังคงอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเศรษฐกิจต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตา คือ อัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยจากรายงานของ JP Morgan พบว่าในเดือนมิ.ย. ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกกว่า 39.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 90% ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งโดยปกติผลประกอบการของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกจะสามารถปรับขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาได้แก่ ตราสารหนี้ระยะยาวที่อาจมีความผันผวนมากขึ้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ และมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ผันผวนสูงขึ้นได้เช่นกัน" นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๗ ITNS พร้อมเข้าเทรดตลาด mai ต.ค.นี้
๑๗:๕๘ KJL เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต.-ตลท. เยี่ยมชมกิจการ
๑๗:๓๘ ไอคอนสยาม อิมพอร์ตรสชาติความอร่อยจากญี่ปุ่นส่งตรงถึงไอคอนสยาม กับสุดยอดร้านซูชิสายพานต้นตำรับอันดับหนึ่ง
๑๗:๐๓ ททบ. 5 ชวนเกาะกระแสซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ เส้นทางเกียรติยศ พร้อมฟินกับการเลือกซื้อสินค้าจากเมืองน่าน ระหว่าง 10-12 ต.ค. นี้ในพื้นที่
๑๗:๓๖ บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑๗:๓๗ CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ ชี้ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ภาคธุรกิจคงเผชิญในปี
๑๗:๕๗ SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65
๑๗:๑๙ ดิอีททีเรีย แคทเทอริ่ง บ๊อกซ์ -The Eateria Catering Box เปิดประสบการณ์ชุดอาหารกล่องแบบพรีเมี่ยม
๑๗:๔๓ LINE MELODY MUSIC CHARTS รายงานชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนกันยายน 2565
๑๗:๐๒ Infor ครองตำแหน่งผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน 2022 Gartner(R) Magic